:

Vad är cetirizin Abece?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är cetirizin Abece?
  2. What is the difference between Zyrtec and Claritin?
  3. What is the best time of day to take Zyrtec and Claritin?
  4. Is Zyrtec a first or second generation antihistamine?
  5. What are the side effects of Claritin?

Vad är cetirizin Abece?

1. Vad Cetirizin är och vad det används för. Cetirizin Abece är ett läkemedel mot allergi. Cetirizin Abece kan användas till vuxna och barn från 6 år för tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt rinnsnuva, nästäppa och nysningar.

What is the difference between Zyrtec and Claritin?

Zyrtec is a brand name for the drug cetirizine and Claritin is a brand name for the drug loratadine. Both cetirizine and loratadine are popular antihistamines with many similarities but there are some important differences. Which is more sedating? Zyrtec or Claritin

What is the best time of day to take Zyrtec and Claritin?

Both Zyrtec and Claritin may be taken with or without food and may be taken in the morning or in the evening. Each dose lasts around 24 hours. Was this article helpful? Dr. Adam DeRue Pharm.D

Is Zyrtec a first or second generation antihistamine?

Zyrtec or Claritin Zyrtec (cetirizine) and Claritin (loratadine) are second-generation antihistamines. Second-generation antihistamines were first developed in the 1990s to provide allergy relief without the unwanted side effect of sedation common to first-generation antihistamines such as promethazine and diphenhydramine.

What are the side effects of Claritin?

Claritin is unlikely to cause CNS side effects such as sedation, or confusion when used at dosages of 10mg/day. Side effects may be more likely when used at higher dosages. Zyrtec is 3.5 times more likely than Claritin to cause sedation, particularly when used at dosages higher than 10mg/day.