:

Hur lång tid tar en Astmautredning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar en Astmautredning?
 2. Hur vet jag att jag har astma?
 3. Hur tar man reda på om man har astma?
 4. Vad kan du göra om du träffar någon som har ett astmaanfall?
 5. Vad triggar igång astma?

Hur lång tid tar en Astmautredning?

Reversibilitetstestet går ut på att man först mäter lungfunktionen med hjälp av PEF eller spirometri utan medicinering. Därefter ges snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel och efter cirka 15 minuter görs en ny PEF eller spirometriundersökning.

Hur vet jag att jag har astma?

Symtom. Astma kännetecknas av återkommande perioder av hosta, väsande eller pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. Vid ett anfall drabbas många av djup ångest.

Hur tar man reda på om man har astma?

De vanligaste är spirometri och att använda en PEF-mätare.

 1. Allergitest. Det görs också en allergiutredning när du utreds för misstänkt astma. ...
 2. Spirometri. ...
 3. PEF-mätning. ...
 4. Reversibilitetstest. ...
 5. Behandlingsförsök med kortison. ...
 6. Test av luftrörens känslighet. ...
 7. Andra undersökningar. ...
 8. NO-mätning.

Vad kan du göra om du träffar någon som har ett astmaanfall?

Men om du - eller någon i din närhet - ändå skulle drabbas är det viktigt att hålla sig så lugn som möjligt och inte få panik. Använd i första hand din snabbverkande luftrörsvidgande medicin och dra dig inte för att be andra om hjälp. Lossa eventuellt på åtsittande kläder och drick vatten om du är törstig.

Vad triggar igång astma?

Astmaanfall kan också triggas av infektioner och icke-allergiska ämnen i luften som irriterar luftvägarna, som tobaksrök, avgaser, kemikalier och starka dofter. Det bästa sättet att förebygga och mildra astmaanfall är att undvika de ämnen som du vet kan trigga din astma.