:

Hur länge är man på sjukhus efter operation?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge är man på sjukhus efter operation?
  2. Vilka kontroller och omvårdnadsåtgärder görs postoperativt?
  3. Vilka kontroller gör man efter en operation?
  4. Vilka kriterier skall vara uppfyllda då patienten kan flyttas från den postoperativa avdelningen till vårdavdelningen?
  5. Vad är en svullnad?

Hur länge är man på sjukhus efter operation?

Hur länge du stannar där beror på hur omfattande operationen har varit och vilken bedövning du har fått, men räkna med att stanna i några timmar.

Vilka kontroller och omvårdnadsåtgärder görs postoperativt?

Kontrollera patientens status och välbefinnande samt hela hudkostymen, förband, sårdränage och eventuella andra dränage (samt att de är märkta) innan ansvaret för patientens omvårdnad överlämnas till nästa omvårdnadsansvariga sjuksköterska i vårdkedjan.

Vilka kontroller gör man efter en operation?

Vad händer efter operationen? På uppvakningsavdelningen kontrolleras EKG, blodtryck och syremättnad på samma sätt som på operationsavdelningen. Du får fortsatt tillförsel av syrgas närmaste timman efter din operation. Vi kontrollerar även förband och operationsområde.

Vilka kriterier skall vara uppfyllda då patienten kan flyttas från den postoperativa avdelningen till vårdavdelningen?

Patienten skall ha stabil cirkulation och uppfylla följande kriterier: Regelbunden hjärtrytm med frekvens ca 50 – 90 slag/min. patienter under förutsättning att blodtryck och perifer cirkulation är adekvat. Tillfredställande perifer blodcirkulation med varm och torr hud.

Vad är en svullnad?

Svullnad är en onormal expansion av en kroppsdel. Svullnad kan ha olika orsaker, bland annat skada, infektion, ödem eller annan sjukdom eller allergi. Svullnad orsakar ofta smärta och rodnad runt svullnaden.