:

Hur länge kan man äta paroxetin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man äta paroxetin?
  2. Hur länge utsättningssymtom paroxetin?
  3. Är paroxetin beroendeframkallande?
  4. Hur slutar man med paroxetin?
  5. Hur länge ska man äta antidepressiv medicin?
  6. Hur länge kan man ha utsättningssymtom?
  7. Hur länge har man utsättningssymtom av antidepressiva?
  8. Vad hjälper paroxetin mot?
  9. Hur länge kan man äta Cipralex?

Hur länge kan man äta paroxetin?

Du ska fortsätta att ta medicinen även om du inte känner dig bättre med en gång, eftersom det kan ta några veckor innan Paroxetin Actavis verkar. Det är viktigt att fortsätta läkemedelsbehandlingen så länge din läkare rekommenderar detta, även om du redan mår bättre. Detta för att förhindra ett återfall.

Hur länge utsättningssymtom paroxetin?

Det är därför tillrådligt att paroxetin trappas ut gradvis under en period av flera veckor eller månader när behandlingen avslutas, beroende på patientens behov (se ”Utsättningssymtom vid avbrytande av behandling med paroxetin”, avsnitt Dosering).

Är paroxetin beroendeframkallande?

I kliniska prövningar förekom oönskade händelser i samband med behandlingens avbrytande hos 30 % av patienter som behandlades med paroxetin jämfört med 20 % av de som erhöll placebo. Förekomst av utsättningssymtom är inte liktydigt med att läkemedlet är vanebildande eller beroendeframkallande.

Hur slutar man med paroxetin?

Om du slutar att ta Paroxetin Actavis Sluta inte att ta Paroxetin Actavis förrän din läkare säger till. När Paroxetin Actavis ska avslutas kommer läkaren att hjälpa dig att sakta minska din dosering över ett antal veckor eller månader för att minska risken för utsättningssymtom.

Hur länge ska man äta antidepressiv medicin?

Hur länge bör man vara beredd på att behöva använda antidepressiva? – Det är individuellt, vissa kan behöva äta det livslångt precis som medicin mot diabetes. Men det är viktigt att tabletterna gör nytta. I normalfallet använder man dem under sex till tolv månader och sedan kan man testa att sätta ut dem.

Hur länge kan man ha utsättningssymtom?

Man har valt att benämna detta antidepressivt utsättningssyndrom (Antidepressant discontinuation syndrome eller Antidepressant withdrawal syndrome). Symtomen kommer oftast 2-5 dagar efter avslut (ibland efter 7 dagar) och klingar i de flesta fall av efter några (2 – 4) veckor.

Hur länge har man utsättningssymtom av antidepressiva?

Då kan symtom som yrsel, illamående, dimsyn, huvudvärk, parestesier, oro, irritabilitet och sömnproblem uppkomma, vilket oftast försvinner efter 1-2 veckor men ibland kan kvarstå i månader.

Vad hjälper paroxetin mot?

Paroxetin Actavis används vid behandling av vuxna med depression och/eller ångesttillstånd.

Hur länge kan man äta Cipralex?

Fortsätt att ta Cipralexlänge som din läkare rekommenderar det. Om du avbryter behandlingen för tidigt kan symtomen komma tillbaka. Det rekommenderas att du fortsätter behandlingen i minst 6 månader efter att du mår bra igen.