:

När har barnet en självständig rätt till information?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När har barnet en självständig rätt till information?
 2. Hur länge har man tystnadsplikt?
 3. Varför 13 årsgräns på 1177?
 4. Varför kan jag inte se mitt barns journal på 1177?
 5. Får man ta med barn till vårdcentralen?
 6. När upphör sekretess?
 7. Hur länge gäller tystnadsplikten inom vården?
 8. Vad händer när mitt barn fyller 13?
 9. Vad gäller när man fyller 13 år?
 10. Hur får jag tillgång till mitt barns journal?
 11. Hur kommer jag åt min dotters journal?
 12. Måste båda vårdnadshavarna skriva under?
 13. Får man ta med sig någon till vårdcentralen?
 14. Hur länge ska journaler sparas?
 15. Hur ska journalanteckningarna vara tydliga?
 16. Vilka sätt kan du läsa journalen på?
 17. Hur ska journaler hanteras?

När har barnet en självständig rätt till information?

Information och sekretess barnet. Om informationen inte kan lämnas till patienten, på grund av att patienten exempelvis är medvetslös, ska den i stället lämnas till en närstående, vilket i första hand är vårdnadshavarna när patienten är under 18 år. Enligt 25 kap.

Hur länge har man tystnadsplikt?

Sekretessen gäller både skriftliga och munt- liga uppgifter. Sekretessen gällerlänge som risken för men kvarstår, högst i 70 år. Sekretessen gäller alla medarbetare som hanterar sekretessbelagda handlingar eller arbetar inom sjukvård och har kontakt med patienter.

Varför 13 årsgräns på 1177?

Den som fyllt 13 år kan använda de flesta e-tjänsterna på 1177.se. Det gäller exempelvis att boka, omboka och avboka tider, få medicinska råd, be om en vårdkontakt eller begära intyg eller receptförnyelser. Den som är 13 år kan emellertid inte komma åt sin egen journal eller tjänsten Läkemedelskollen.

Varför kan jag inte se mitt barns journal på 1177?

Barnet kan läsa journalen från den dag hen fyller 16 år. I vissa fall kan ditt barn få tillgång till delar av sin journal innan hen fyller 16 år. Då behöver hen genomgå en särskild mognadsbedömning. Då är det verksamhetschefen på den mottagning som det gäller som ska göra mognadsbedömingen.

Får man ta med barn till vårdcentralen?

Barnet kan söka vård och information utan att du är med Det händer att barn själva tar kontakt med vården utan att du är inblandad. Det kan till exempel vara att hen kontaktar ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Barnet kan hälsorådgivning utan att en vårdnadshavare är med.

När upphör sekretess?

Om patienten själv går med på det eller om det står klart att patienten eller någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut kan sekretessen och tystnadsplikten brytas. Därutöver får uppgifter bara röjas i enlighet med särskilda sekretessbrytande bestämmelser i lag eller förordning.

Hur länge gäller tystnadsplikten inom vården?

Samma regler, utan undantag, gäller oavsett vem som är patient och vad patienten vårdats för. Tystnadsplikten gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården.

Vad händer när mitt barn fyller 13?

När barnet fyller 13 år kan du inte längre automatiskt se det som rör ditt barn. Barnet kan då själv logga in på 1177.se med en e-legitimation. Hen kan till exempel boka tid och förnya recept. Först när barnet fyller 16 år kan hen läsa sin journal.

Vad gäller när man fyller 13 år?

Du får börja jobba, men bara göra lättare arbete som inte kan skada dig eller göra det svårt för dig att gå i skolan. Du kan få arbeta innan du fyllt 13 år om det är mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom familjen. Till exempel rensa i trädgården eller plocka frukt.

Hur får jag tillgång till mitt barns journal?

Du kan hantera ditt barns vårdärenden och läsa hens journal på 1177.se till och med barnet är 12 år. När barnet fyller 13 år kan du inte längre automatiskt se det som rör ditt barn. Barnet kan då själv logga in på 1177.se med en e-legitimation. Hen kan till exempel boka tid och förnya recept.

Hur kommer jag åt min dotters journal?

Logga in på www.1177.se med exempelvis ditt mobila BankID. Välj Journalen under Övriga tjänster. Där kan du lägga till dig som ombud för ditt barn och växla mellan att läsa din egen journal och ditt barns. När det barn fyller 13 år försvinner den möjligheten.

Måste båda vårdnadshavarna skriva under?

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under. Rutan där du anger vilken handling ansökan avser måste vara ikryssad. Vårdnadshavarnas namnteckning ska vidimeras av utomstående med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer.

Får man ta med sig någon till vårdcentralen?

Det är du som patient som bestämmer vilka som får vara med under besöket. Om du vill så välkomnar vi en eller två anhöriga, det kan vara skönt att ha stöd och någon som hjälper till att minnas vad som sagts. Du får även bestämma om dina anhöriga ska vara med vid hela eller delar av besöket.

Hur länge ska journaler sparas?

Journaler sparas i minst tio år Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. I vård som drivs av en region sparas en stor del av journaluppgifterna för all framtid. Även privata vårdgivare är skyldiga att behålla journalerna i tio år, därefter får de förstöras.

Hur ska journalanteckningarna vara tydliga?

Journalanteckningarna ska vara tydliga. ... Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. ... Som patient kan du begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra mottagningar hos en och samma vårdgivare.

Vilka sätt kan du läsa journalen på?

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal.

Hur ska journaler hanteras?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna i journalen ska skyddas. Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information: Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer.