:

Vad är familjär hyperkolesterolemi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är familjär hyperkolesterolemi?
  2. Är blodfetter och kolesterol samma sak?
  3. Varför får man höga triglycerider?
  4. Hur vet man om man har höga blodfetter?
  5. Varför ska man ta atorvastatin på kvällen?

Vad är familjär hyperkolesterolemi?

Familjär hyperkolesterolemi - en genetisk sjukdom. De flesta personer med förhöjt kolesterolvärde har det sannolikt genom en kombination av arv och levnadsvanor. Men för ungefär 5 procent är det en uttalat ärftlig sjukdom. Den kallas familjär hyperkolesterolemi och förkortas oftast FH.

Är blodfetter och kolesterol samma sak?

Blodfetter är ett samlingsnamn för de olika typer av fetter som finns i blodet. Främst talas om kolesterol och triglycerider. Blodfetterna fyller en viktig funktion och behövs i lagom mängd. Kolesterol används av kroppen för att bilda hormoner och bygga celler.

Varför får man höga triglycerider?

Orsaken till förhöjda triglyceridnivåer är oftast livsstilsfaktorer framför allt relaterat till en kost som innehåller mycket snabba kolhydrater, övervikt och fetma, typ-2 diabetes eller till en hög alkoholkonsumtion. Ofta har också genetiska faktorer inverkan på nivåerna av triglycerider i blodet.

Hur vet man om man har höga blodfetter?

Höga halter av blodfetter ger vanligtvis inga symtom. Men på lång sikt kan de leda till sjukdomar som i sin tur ger symtom. Det är ovanligt, men en del personer som har höga halter av blodfetter kan få utbuktningar som bildas i anslutning till en led eller sena.

Varför ska man ta atorvastatin på kvällen?

Kolesterolsyntesen sker på natten och därför rekommenderar man att statiner ska tas på kvällen som för simvastatin och pravastatin. Det gäller dock inte atorvastatin där företaget i studier har visat att det inte finns någon skillnad i kolesterolsänkning om det ges på morgonen eller kvällen.