:

Hur fungerar spironolakton?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar spironolakton?
  2. Hur mycket Furix kan man ta?
  3. Vad händer om man tar för mycket vätskedrivande?
  4. Vilka symtom kan urindrivande läkemedel orsaka?
  5. Vad kan man äta som är vätskedrivande?
  6. Är det farligt med för mycket kalium?
  7. Vad betyder förhöjt kalium?
  8. Kan man ta för mycket vätskedrivande?
  9. Kan man överdosera Furix?
  10. Är det farligt att ta vattendrivande?

Hur fungerar spironolakton?

Spironolakton Takeda innehåller den aktiva substansen spironolakton. Det är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.

Hur mycket Furix kan man ta?

Vid behandling av ödem är ofta 20-40 mg dagligen tillräckligt, men ibland krävs högre doser. Vid behandling av högt blodtryck är dosen vanligen 20-80 mg dagligen. Vid behandling av nedsatt njurfunktion med Furix 500 mg, ges betydligt högre doser (upp till 2000 mg per dygn, och i sällsynta fall ännu mer).

Vad händer om man tar för mycket vätskedrivande?

Även högt blodtryck kan behand- las med vätskedrivande medel. Om det drivs ut för mycket vätska ur kroppen kan det uppstå vätskebrist. Man kanske blir extra törstig, känner sig tröttare än vanligt och blir för- stoppad. Man kan också få alltför lågt blodtryck så att man blir yr och får huvudvärk.

Vilka symtom kan urindrivande läkemedel orsaka?

Vätskedrivande läkemedel ökar utsöndringen av salt och vatten från njurarna. Om den vätskedrivande effekten blir för kraftig kan du få vätskebrist, vilket kan leda till att du blir trött och får förstoppning. Vätskebrist kan också göra att du får lågt blodtryck, yrsel eller huvudvärk.

Vad kan man äta som är vätskedrivande?

Utöver fisk och kött i kosten, kan det vara bra att välja olika typer av frukt och grönsaker som innehåller mycket vatten och kan vara vätskedrivande. Som exempel kan nämnas vattenmelon, ananas, sparris, selleri eller tomater. Vissa typer av örter kan också hjälpa till, som ingefära eller persilja.

Är det farligt med för mycket kalium?

Ett långvarigt högt kaliumintag kan påverka hjärtfunktionen hos individer med nedsatt njurfunktion. Kosttillskott kan bidra till ett för högt intag vilket kan leda till hyperkalemi, ett livsfarligt tillstånd som orsakar rubbningar i hjärtrytmen vilket i sin tur kan utgöra en risk för hjärtstillestånd.

Vad betyder förhöjt kalium?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Ett lätt förhöjt kaliumvärde brukar inte ge några besvär. Är kaliumvärdet kraftigt förhöjt kan du bli illamående, känna dig svag och hjärtat kan slå oregelbundet. Om provtagning och provtransport har fungerat bra brukar ofta ett högt värde bero på läkemedel.

Kan man ta för mycket vätskedrivande?

Även högt blodtryck kan behand- las med vätskedrivande medel. Om det drivs ut för mycket vätska ur kroppen kan det uppstå vätskebrist. Man kanske blir extra törstig, känner sig tröttare än vanligt och blir för- stoppad. Man kan också få alltför lågt blodtryck så att man blir yr och får huvudvärk.

Kan man överdosera Furix?

Merparten av biverkningarna inträffar vid höga doser; ca 95 % av reaktionerna är dosberoende. Vanligast är elektrolytrubbningar (ca 5%), främst hos patienter med nedsatt leverfunktion samt vid användning av höga doser till patienter med njurinsufficiens.

Är det farligt att ta vattendrivande?

Viktigt när du använder vätskedrivande medel Då kan du få för höga halter av kaliumsalt i kroppen, vilket kan vara skadligt för hjärtat. Om du har fått recept på flera av dessa läkemedel samtidigt av olika läkare bör du kontakta någon av dem och berätta om det.