:

Vad är Wernickes encefalopati?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Wernickes encefalopati?
 2. Vad är Wernickes afasi?
 3. Vad är wernicke-korsakoffs sjukdom?
 4. Vad är Impressiv afasi?
 5. Vilka former av afasi finns det?
 6. Hur vet man att man har Alkoholdemens?
 7. När får man Alkoholdemens?

Vad är Wernickes encefalopati?

Wernickes encefalopati är den tidiga formen av sjukdomen. Vanliga symtom är förvirring, försämrad balans, ryckiga ögonrörelser eller förlamning av ögonmusklerna. En person med Wernickes encefalopati behöver snabbt behandling. Om tillståndet inte behandlas kan det övergå till Korsakoffs sjukdom.

Vad är Wernickes afasi?

Skada i bakre delen av hjärnan (nära tinningloben) Själva produktionen av talet är god, men orden och språkljuden blandas ihop vilket gör talet och språket svårt för andra att förstå. Denna typ av afasi kallas Wernicke´s afasi eller akustiko-gnostik afasi (tidigare kallad impressiv afasi).

Vad är wernicke-korsakoffs sjukdom?

Wernicke-Korsakoffs syndrom (WKS) är en neuropsykiatrisk rubbning som främst drabbar personer med alkoholberoende i abstinensfas.

Vad är Impressiv afasi?

Skada i bakre delen av hjärnan (nära tinningloben) Själva produktionen av talet är god, men orden och språkljuden blandas ihop vilket gör talet och språket svårt för andra att förstå. Denna typ av afasi kallas Wernicke´s afasi eller akustiko-gnostik afasi (tidigare kallad impressiv afasi).

Vilka former av afasi finns det?

Olika typer av afasi

 • Brocas afasi.
 • Wernickes afasi.
 • Konduktionsafasi.
 • Anomisk afasi.
 • Transkortikal motorisk afasi.
 • Transkortikal sensorisk afasi.
 • Global afasi.

Hur vet man att man har Alkoholdemens?

Vanligast är att personligheten förändras. Omdömet sviktar och sviker. Personen släpper alla hämningar och blir ofta aggressiv, handlar utan insikt och drabbas av ångest och depression. Följden av alkoholdemens blir inte sällan ett socialt förfall.

När får man Alkoholdemens?

Sjukdomen uppstår vanligen till följd av kraftig och långvarig alkoholkonsumtion. Orsaken är brist på tiamin (vitamin B1) till följd av att man dricker utan att äta eller på att alkoholskador på tarmen försvårar upptagandet av vitaminet.