:

Måste man förvara luftgevär i vapenskåp?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Måste man förvara luftgevär i vapenskåp?
  2. Måste man anmäla vapenskåp?
  3. Får man förvara vapen i garaget?
  4. Får man ha två vapenskåp?
  5. Får man ha laddat magasin i vapenskåpet?
  6. När får man skjuta med luftgevär?
  7. Är luftgevär Licenspliktigt?
  8. Måste man bulta fast vapenskåp?

Måste man förvara luftgevär i vapenskåp?

Förvaring av vapen Ett luftgevär som inte kräver licens behöver inte förvaras i ett vapenskåp. Det kan dock vara klokt att trots allt förvara vapnet inlåst, och man bör också se till att ammunitionen inte förvaras tillsammans med det.

Måste man anmäla vapenskåp?

Förvaring av vapen hos annan person En vapeninnehavare ska som huvudregel själv ta hand om och förvara sina vapen och sin ammunition. Den som inte kan förvara vapen själv måste ansöka om särskilt tillstånd att förvara sina vapen hos annan person. Sådant särskilt förvaringstillstånd tidsbegränsas till högst tre år.

Får man förvara vapen i garaget?

Polismyndighetens ger det allmänna rådet att förvara vapnet i bostaden. I praktiken innebär det på den adress där du är folkbokförd. Även garage eller förråd som sitter ihop med bostaden räknas. Det går även att förvara vapen i en separat byggnad, men då bör den gå att se från bostaden.

Får man ha två vapenskåp?

Polisstyrelsen har godkänt skåp enligt den svenska normen SSF 3492 för förvaring av fler än fem vapen. Om säkerhetsskåpet väger mindre än 150 kg när det står tomt, ska det fästas i golvet eller väggen från insidan av skåpet.

Får man ha laddat magasin i vapenskåpet?

”Med laddat menas att du inte får ha patroner i vapnets patronläge eller magasin (fast magasin eller löstagbart magasin som är instucket i vapnet.) Det råder oklarheter om du ens får ha patroner i ett löstagbart magasin under biltransport.

När får man skjuta med luftgevär?

Du som är under 18 år får aldrig använda ett luftvapen utan uppsikt av en vuxen person. Det gäller även inom privat område. I särskilda fall kan du få licens för den här typen av vapen. Du som fyllt 18 år får inneha effektbegränsade luft- och fjädervapen utan licens.

Är luftgevär Licenspliktigt?

Luftgevär över 10 Joule är i Sverige licenspliktiga. Men för intressanta tävlingar är det 16,3 Joule som gäller - både tryckluftsdrivet och fjäderdrivet. Alltså måste man ha vapenlicens för dessa vapen.

Måste man bulta fast vapenskåp?

Alla som innehar ett vapen måste förvara dem i ett skåp som är certifierat enligt normen SSF 3492. En del mindre skåp ska bultas fast i golv eller vägg, medan andra vapenskåp inte behöver bultas.