:

Vad betyder begagnande av offentlig plats?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder begagnande av offentlig plats?
 2. Var lämnar man in ammunition?
 3. Kan man lämna in vapen till polisen?
 4. Vad gör man med upphittad plånbok?
 5. Vad det är för skillnad mellan en allmän plats och en offentlig plats?
 6. Vad räknas som Ordningsstörande?
 7. Får man ha ammunition i bilen?
 8. När är det vapenamnesti?
 9. Kan man bli av med vapenlicensen?
 10. Hur kan man hitta sin plånbok?
 11. Vad ska man göra med ett upphittat körkort?
 12. Vad räknas som allmänna platser?
 13. Är kyrkan en offentlig plats?
 14. Vad är demonstrationsfrihet?

Vad betyder begagnande av offentlig plats?

Sök tillstånd för att använda offentlig plats. Du behöver ofta tillstånd för att använda en offentlig plats. Tillstånd krävs exempelvis för att ställa upp en uteservering, byggetablering eller skyltar. Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område.

Var lämnar man in ammunition?

Polisen tar emot ammunition Ammunitionen skickas till ett företag i Mellansverige för miljöriktigt omhändertagande av bly, mässing, farligt avfall. Polisen betalar företaget en timkostnad för denna hantering. Polisen tar normalt emot både ammunition och vapen på alla bemannade polisstationer.

Kan man lämna in vapen till polisen?

Det är bara polisen som får skrota skjutvapen. Polisen löser även in vapen från dödsbon och från vapenägare som fått sin licens återkallad. Om du inte vill ha ditt vapen kvar och inte kan sälja det ska du lämna in det till polisen för skrotning.

Vad gör man med upphittad plånbok?

Om du hittat något utan att anmäla det är ett brott. Polisen måste ta emot upphittade saker. Du måste inte ta hand om saker du hittar.

Vad det är för skillnad mellan en allmän plats och en offentlig plats?

Allmän plats avsåg då väg, gata, torg eller område som är tillgängligt för alla. Begreppet används på det stora hela inte idag, utan har ersatts med benämningen offentlig plats.

Vad räknas som Ordningsstörande?

Enligt 13 § andra stycket polislagen får den ordningsstörande personen tillfälligt omhändertas, om det är otillräckligt att avvisa eller avlägsna honom eller henne för att det avsedda resultatet ska uppnås. Den som omhändertas får hållas kvar högst sex timmar.

Får man ha ammunition i bilen?

Enligt vapenlagstiftningen har man rätt att inneha ammunition till de vapen som man har tillstånd för att bedriva jakt eller målskjutning med. Man får alltså inte utan särskilt tillstånd inneha ammunition för andra vapen än de man har tillstånd för.

När är det vapenamnesti?

Syftet med amnestierna har varit att minska antalet illegala vapen i samhället. Den senaste vapenamnestin genomfördes under perioden februari–april 2018 och innebar att den som utan tillstånd innehade ett vapen eller ammunition frivilligt kunde lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten.

Kan man bli av med vapenlicensen?

I en del fall har läkare anmält till polisen att personerna är olämpliga som vapeninnehavare. Det kan handla om fysiska och psykiska sjukdomar. – Har man exempelvis dålig syn, som inte kan åtgärdas, så kan vapeninnehavet ifrågasättas. Samma sak gäller vid missbruk eller psykisk sjukdom.

Hur kan man hitta sin plånbok?

Plånbokshittaren Orbit Card är ett litet och smidigt kort som gör att du enkelt hittar din plånbok om du råkar tappa bort eller gå ifrån den. Kortet förvaras tillsammans med dina andra kort och om du tappar bort plånboken kan du få kortet att ge ifrån sig en stark ljudsignal så att du snabbt kan hitta den.

Vad ska man göra med ett upphittat körkort?

I vissa fall kan du få förvara hittegodset hos dig under den tid polisen söker efter ägaren. Det är polisen som avgör om du får förvara hittegodset hos dig eller om du ska lämna in det till polisen. För att lämna in hittegods kan du vända dig till närmaste polisstation med hittegods.

Vad räknas som allmänna platser?

Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. När kommunen är huvudman för en allmän plats ska användning alltid anges och om huvudmannaskapet är enskilt får användningen anges. Exempel på allmänna platser är gata, torg eller park.

Är kyrkan en offentlig plats?

Begreppet offentlig plats har idag i det närmaste ersatt den äldre benämningen allmän plats, även om den fortfarande förekommer i plan- och bygglagen, i vapenlagen och i brottsbalken. I brottsbalken avser man då också tåg, affärer, restauranger, kyrkor och teatrar som allmänna platser.

Vad är demonstrationsfrihet?

Enligt 2 kap. 1 § 4 regeringsformen (RF) är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad demonstrationsfrihet. Detta innebär att var och en har en grundlagsskyddad rätt att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats.