:

Var drar man gränsen mellan språk och dialekt rent språkvetenskapligt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Var drar man gränsen mellan språk och dialekt rent språkvetenskapligt?
 2. Var är Rikssvenskan?
 3. Vilken dialekt är äldst?
 4. Vad jämnas ut först i en dialekt?
 5. Vad är gränsen mellan språk och dialekt?
 6. Vad är en gruppspråk?
 7. Vilken stad har mest rikssvenska?
 8. Var talar man gotländska?
 9. Har det alltid funnits dialekter?
 10. Vad är Språkdrag?
 11. Vad beror Dialektutjämning på?
 12. Hur har Dialektskillnader uppstått?
 13. Är vissa dialekter mer omtyckta än andra?
 14. Vad är det för skillnad mellan en dialekt och ett språk?
 15. Vad är ett yrkesspråk?

Var drar man gränsen mellan språk och dialekt rent språkvetenskapligt?

Det finns inget entydigt ställe att dra en gräns mellan språken, utan det är ett kontinuum. Den formella gränsen går mellan statsgränser och riksspråk, som med sin vokabulär och syntax påverkar i motsatta riktningar på de historiskt närliggande dialekterna.

Var är Rikssvenskan?

Rikssvenska. Rikssvenska är den vanligaste termen för det standardspråk som uppstått främst ur de dialekter som talas kring Stockholmsregionen och som används av den stora majoriteten av svenskar.

Vilken dialekt är äldst?

Svenska sedan 800-talet De äldsta runstenarna i Norden visar att språket var ganska enhetligt under urnordisk tid, men relativt tidigt kan man urskilja skillnader mellan östnordiskt språk och västnordiskt språk. Från och med 800-talet räknar man runsvenska som ett separat språk.

Vad jämnas ut först i en dialekt?

Vissa dialektdrag var mer känsliga för utjämning än andra. Starka markörer som tå, je och stäin övergavs, samtidigt som kast, hett, de är glad bevarades. Det senare har att göra med formell likhet med engelskans call 'kalla', led 'ledde' och they are glad 'de är glada'.

Vad är gränsen mellan språk och dialekt?

Det korta svaret är att dialekt är en variant av ett språk, och den varianten talas i ett visst geografiskt område. Enkelt uttryckt är en dialekt en variant av ett språk som talas inom ett visst geografiskt område. I själva verket är det dock inte alltid så självklart var gränserna mellan olika dialekter går.

Vad är en gruppspråk?

Ett gruppspråk utgörs av diverse språkliga gruppmarkörer och skapas av gruppmedlemmarna. Ett gruppspråk fungerar i allmänhet som ett socialt bindemedel inom den grupp där det används. När man använder sin språkstil som gruppmarkör varierar man denna efter språket inom gruppen, s.k. gruppspråk.

Vilken stad har mest rikssvenska?

Experten: ”I Enköping talar man rikssvenska” Man skulle kunna tro att rikssvenskan talas i Stockholm eller Uppsala. Men enligt dialektpedagog Lovisa Alvtörn får man ta sig ett steg västerut för att hitta det uttal som är mest likt.

Var talar man gotländska?

Gotländska mål talas på Gotland och Fårö. I dag skiljer man ofta på gutamål och gotländska när man pratar om öarnas dialekter.

Har det alltid funnits dialekter?

Har dialekter alltid funnits? Skillnader mellan talspråket i olika delar av nuvarande Sverige har funnits åtminstone sedan medeltiden. Redan innan dess hade språket förändrats så att de nordiska språken började skilja sig från övriga germanska språk. Genom århundradena har sedan det svenska språket utvecklats.

Vad är Språkdrag?

Varje dialekt har flera olika språkdrag som är typiska för just den. Ett språkdrag är en egenskap hos ett språk eller en dialekt. Bakre r är ett exempel på ett språkdrag, det är en av de egenskaper som kännetecknar de sydsvenska målen (se nästa stycke).

Vad beror Dialektutjämning på?

Dialekterna i Sverige har blivit mycket mer lika varandra nu än vad de var för hundra år sedan. Detta kallas för dialektutjämning. Den största anledningen till dialektutjämningen är att samhället har förändrats så mycket. För hundra år sedan bodde många på samma plats hela livet.

Hur har Dialektskillnader uppstått?

Utvecklingen har drivits av två krafter som drar åt varsitt håll. Å ena sidan finns en strävan att skilja ut den egna gruppen från andra genom att ta avstånd från deras sätt att tala. Å andra sidan kan det också finnas en önskan att närma sig andra grupper genom att efterlikna deras språk.

Är vissa dialekter mer omtyckta än andra?

Det är svårt att säga vilka dialekter som är mest populära i dag. Tidigare undersökningar har visat att dialekterna i norra och västra Sverige varit mer omtyckta än de i söder och öster. Men attityder till dialekter kan snabbt förändras, och ingen större undersökning har gjorts på 2000-talet.

Vad är det för skillnad mellan en dialekt och ett språk?

Det korta svaret är att dialekt är en variant av ett språk, och den varianten talas i ett visst geografiskt område. Enkelt uttryckt är en dialekt en variant av ett språk som talas inom ett visst geografiskt område. I själva verket är det dock inte alltid så självklart var gränserna mellan olika dialekter går.

Vad är ett yrkesspråk?

Ett yrkesspråk är ett fackspråk med en jargong som inkluderar de som pratar på samma sätt. Därmed exkluderas de som inte använder samma ord och begrepp som är specifika i det yrket. Men även inom samma yrkeskår kan man inte vara säker på att orden träffar rätt.