:

Hur mycket kostar ett provisoriskt pass?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar ett provisoriskt pass?
  2. Vad gör en Tullaspirant?
  3. Får tullen ha pistol?
  4. Får man provisoriskt pass direkt?
  5. Hur lång tid tar det att få ett provisoriskt pass?
  6. Hur blir man tullinspektör?
  7. Vad gör en Tulladministratör?
  8. Har tullen tjänstevapen?

Hur mycket kostar ett provisoriskt pass?

Provisoriskt pass kostar 980 kronor.

Vad gör en Tullaspirant?

Vad gör en Tullaspirant. Tulltjänstemän arbetar på tullverket. Tullverkets uppgifter är bland annat att ta emot tull och mervärdesskatt vidhandel med andra länder. Tullverket ska också bekämpa smuggling av sprit och tobaksvaror samt förhindra att varor som narkotika och illegala vapen, kommer in i landet.

Får tullen ha pistol?

2 § En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning för högst ett år sedan.

Får man provisoriskt pass direkt?

Du kan ansöka om ett provisoriskt pass om du behöver pass omedelbart för din resa, men tidigast 72 timmar före bokad resa. Var därför ute i god tid med din ansökan. Du kan även ansöka om provisoriskt pass på andra polisstationer, se länken nedan.

Hur lång tid tar det att få ett provisoriskt pass?

Hur lång tid tar det att ett provisoriskt pass? Det tar inte speciellt lång tid, då det som sagt utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan. Uppskattningsvis mellan 20–30 minuter. Men är det kö på den aktuella expeditionen kan det givetvis ta längre tid.

Hur blir man tullinspektör?

För att gå utbildningen krävs att du söker och får anställning hos oss som tullaspirant. Under utbildningstiden är du anställd med lön. Du kan alltså inte söka till vår utbildning som du gör till högskola och universitet.

Vad gör en Tulladministratör?

Som tulladministratör jobbar du i första hand med att lämna import-och exportdeklarationer för kundräkning till Tullverket. Tull Örebro ansvarar för att allt gods blir godkänt innan det kan skickas vidare. Arbetet innebär att granska och registrera kunders fakturor i PostNords tullsystem.

Har tullen tjänstevapen?

Rätt att inneha och bära tjänstepistol 2 § En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning för högst ett år sedan.