:

Vad händer med det sparade Utdelningsutrymmet vid försäljning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med det sparade Utdelningsutrymmet vid försäljning?
 2. Vad är K 10?
 3. Hur har du beräknat omkostnadsbeloppet K10?
 4. Vad är Utdelningsutrymme?
 5. Hur har du beräknat omkostnadsbeloppet?
 6. Vad är omkostnadsbeloppet på K10?
 7. Vad är verkligt omkostnadsbelopp?
 8. Vem får använda Förenklingsregeln?
 9. Hur beräknar du ett gränsbelopp enligt förenklingsregeln?
 10. När får man Utdelningsutrymme?
 11. Hur mycket Utdelningsutrymme har jag?

Vad händer med det sparade Utdelningsutrymmet vid försäljning?

Om det finns ett sparat lågbeskattat utdelningsutrymme, det s k gränsbeloppet, så kan detta vid en försäljning även utnyttjas för beskattning av en kapitalvinst på aktierna.

Vad är K 10?

Regelverket som reglerar hur aktieutdelning och kapitalvinst (vinst från aktieförsäljning) beskattas hos ägare till fåmansbolag heter 3:12 reglerna. Avsikten med reglerna är att bestämma om utdelningen eller kapitalvinsten skall beskattas som inkomst av kapital eller tjänst.

Hur har du beräknat omkostnadsbeloppet K10?

Omkostnadsbelopp vid årets ingång - anskaffningsvärdet för andelarna du äger vid årets början (oftast det belopp du har betalat för andelarna). Detta belopp förräntas och höjs med en procentsats motsvarande statslåneräntan (vid utgången av november månad året före beskattningsåret) + 9 procentenheter.

Vad är Utdelningsutrymme?

Ett oanvänt gränsbelopp kallas för sparat utdelningsutrymme och kan användas för att få en lägre skattekostnad vid utdelning eller vinst i framtiden. Dessutom får du räkna upp det sparade utdelningsutrymmet med en ränta varje år. Inkomståret 2021 är den räntan 3 procent.

Hur har du beräknat omkostnadsbeloppet?

Genomsnittsmetoden går ut på att du summerar alla anskaffningsutgifter för de aktier som u har köpt. Summan blir aktiernas totala omkostnadsbelopp. Sedan dividerar du det totala omkostnadsbeloppet med antalet aktier och får då fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp, GAV, per aktie.

Vad är omkostnadsbeloppet på K10?

Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter, oftast det belopp du sammanlagt har betalat för dina värdepapper. För aktier kan det i vissa fall ha skett händelser i bolaget som gör att ditt omkostnadsbelopp blir lägre än vad du har betalat.

Vad är verkligt omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter, oftast det belopp du sammanlagt har betalat för dina värdepapper. För aktier kan det i vissa fall ha skett händelser i bolaget som gör att ditt omkostnadsbelopp blir lägre än vad du har betalat.

Vem får använda Förenklingsregeln?

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare har möjlighet att styra vilken regel som ska användas vid beräkningen. Du får endast använda förenklingsregeln för ett bolag även om du är delägare i flera.

Hur beräknar du ett gränsbelopp enligt förenklingsregeln?

3.2.1 Förenklingsregeln Det innebär att om du äger hela företaget blir årets gränsbelopp 2,75 gånger inkomstbasbeloppet och om du äger hälften av aktierna hälften av 2,75 gånger inkomstbasbeloppet. För utdelningar som sker år 2019 är detta schablonbelopp 171 875 kr.

När får man Utdelningsutrymme?

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 421 895 kr under 2020 för att del av lönebaserad utdelning under 2021. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs 210 947 kr. Viss uppräkning av gränsbeloppet får dock ske så det ger aningens större utdelningsutrymme.

Hur mycket Utdelningsutrymme har jag?

Hur mycket sparat utdelningsutrymme har du tillgängligt? Genom att logga in på Skatteverket kan du se hur mycket sparat utdelningsutrymme som fanns i ditt bolag vid senaste deklarationen. Vid varje årsskifte ökas det tillgängliga utdelningsutrymmet i fåmansbolag där du äger aktier.