:

Kan man bli frisk från HLH?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man bli frisk från HLH?
  2. Vad är HLH för sjukdom?
  3. Vad är sekundär HLH?
  4. Kan man få feber av inflammation i musklerna?
  5. Hur lång tid tar det att bli av med en muskelinflammation?

Kan man bli frisk från HLH?

Under de senaste tio åren har emellertid ett framgångsrikt behandlingsprotokoll utarbetats. Detta protokoll baseras på en kombination av immunmodulerande terapi (cyklosporin A, kortison) och cytostatika (etoposid) samt allogen benmärgstransplantation och har lett till att närmare vartannat barn idag kan räddas [4].

Vad är HLH för sjukdom?

Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) kännetecknas av en uttalad och okontrollerad inflammation med aktiva makrofager som fagocyterar (äter upp) de olika blodkropparna. Man skiljer mellan primär (medfödd) och sekundär (förvärvad) HLH.

Vad är sekundär HLH?

Sekundär (förvärvad) HLH (sHLH) är ett tillstånd med kraftig hyperinflammation sekundär till någon underliggande sjukdom, där de vanligaste är infektioner, maligniteter och autoimmuna sjukdomar (143). Malignitet ska alltid uteslutas vid sekundär HLH.

Kan man få feber av inflammation i musklerna?

Du kan även lätt feber och gå ner i vikt. De typiska symtomen på muskelreumatism är smärta och stelhet i stora muskelgrupper. Det är vanligt att det gör mest ont runt axlar, överarmar, höfter och lår. Ofta har du lika ont på båda sidor av kroppen.

Hur lång tid tar det att bli av med en muskelinflammation?

Muskelreumatism behandlas vanligen med kortison i form av tabletter. Det brukar hjälpa mot symtomen. Läkemedlet tar inte bort sjukdomen, men håller nere inflammationen tills sjukdomen har läkt ut av sig själv. Det tar oftast ett och ett halvt till tre år, men kan ibland ta längre tid.