:

Är konsulttjänster momspliktiga?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Är konsulttjänster momspliktiga?
 2. Vad är momsbefrielse?
 3. Vilka tjänster är momspliktiga?
 4. Vilka verksamheter är momsfria?
 5. När är man Momsredovisningsskyldig?
 6. Vilka tjänster är momsbefriade?
 7. Kan företag köpa av privatperson?
 8. Vem ska vara momsregistrerad?
 9. Får man dra av moms i enskild firma?

Är konsulttjänster momspliktiga?

I de flesta fall gäller 25% moms på konsulttjänster och konsultarvoden, det är grundregeln. Men undantag finns inom t. ex. livsmedel och vissa branscher är undantagna momsplikt.

Vad är momsbefrielse?

Om du beräknar att din försäljning inte kommer bli större än 30 000 kronor exklusive moms första beskattningsåret omfattas du automatiskt av momsbefrielse. Är du befriad och bara säljer varor och tjänster inom landet som omfattas av befrielsen ska du inte registrera dig för moms. Befrielsen är frivillig.

Vilka tjänster är momspliktiga?

Får jag dra av momsen när jag har både momspliktig och momsfri verksamhet?

 • vid inköp där mer än 95 procent hör till den momspliktiga verksamheten.
 • vid inköp som inte överstiger 1 000 kronor och där mer än 95 procent av verksamheten är momspliktig.

Vilka verksamheter är momsfria?

Momsfri verksamhet Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

När är man Momsredovisningsskyldig?

Handelsbolag ska alltid redovisa momsen i skattedeklarationen, antingen varje månad eller en gång per år. Enskilda firmor och aktiebolag som omsätter under en miljon väljer själva. Antingen en gång i månaden i skattedeklarationen eller en gång per år i självdeklarationen. Betalar gör man alltid den 12:e varje månad.

Vilka tjänster är momsbefriade?

Momsfri verksamhet Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Kan företag köpa av privatperson?

Som företag är det egentligen inga konstigheter att göra inköp från privatperson. Det som kan ställa till problem är vid köp tjänster då privatpersonen i fråga som man köper ifrån skulle kunna ses som anställd i ditt bolag. Vid inköp av varor finns inte denna problematik.

Vem ska vara momsregistrerad?

Du måste vara momsregistrerad om din momspliktiga försäljning överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år. Är din momspliktiga försäljning högst 30 000 kronor exklusive moms och den försäljning som du gör anses omsatt inom landet och omfattas av befrielsen behöver du inte registrera dig.

Får man dra av moms i enskild firma?

Om varan eller tjänsten används till 95 procent eller mer i din momspliktiga verksamhet får du dra av hela momsen. Du får också dra av hela momsen om din verksamhet är momspliktig till mer än 95 % och den ingående momsen på inköpet inte överstiger 1 000 kr.