:

När har man rätt till studiehandledning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När har man rätt till studiehandledning?
  2. Vad gör man på studiehandledning?
  3. Är studiehandledning extra anpassning?
  4. Vem beslutar om studiehandledning?
  5. Vad är Studiehandledarens roll?
  6. År studiehandledning särskilt stöd?
  7. Hur mycket studiehandledning har en elev rätt till?
  8. Hur beslutas enligt lagen att en elev år i behov av studiehandledning?

När har man rätt till studiehandledning?

4 § skolförordningen för de obligatoriska skolformerna (9 kap. 9 § gymnasieförordningen). Elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt för att kunna följa med i undervisningen har således rätt till studiehandledning på modersmålet eller annat språk som eleven tidigare undervisats på.

Vad gör man på studiehandledning?

Studiehandledning efter lektionen används för att repetera och fördjupa det som eleven har undervisats om i ett ämne. Studiehandledaren är medveten om vilka kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet och stöttar eleven genom de delar som bedöms vara viktiga för att eleven ska lyckas.

Är studiehandledning extra anpassning?

För nyanlända elever som börjar svensk skola i högstadiet är studiehandledning på modersmålet varken en extra anpassning eller ett särskilt stöd. Elevens behov av studiehandledning behöver alltså inte utredas och man behöver inte upprätta ett åtgärdsprogram.

Vem beslutar om studiehandledning?

Det är rektorn som beslutar vilket eller vilka ämnen eller delar av ämnen som eleven ska läsa i sin ordinarie undervisningsgrupp. Det gör hen mot bakgrund av den inledande bedömningen av elevens kunskaper.

Vad är Studiehandledarens roll?

Studiehandledare ger stöd på modersmålet till elever som har svårt att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Alla nyanlända elever i årskurs 7-9 ska få studiehandledning på modersmålet, eller i sitt starkaste skolspråk, om det inte är uppenbart obehövligt.

År studiehandledning särskilt stöd?

Studiehandledning på modersmålet kan ges både som extra anpassning och som särskilt stöd. Det är bland annat insatsernas omfattning och varaktighet som avgör om det handlar om en extra anpassning eller särskilt stöd.

Hur mycket studiehandledning har en elev rätt till?

Det finns ingen begränsning av hur länge och i vilken omfattning en elev kan ha rätt till studiehandledning på modersmålet. Det är elevens behov som ska styra. Källor: 3 kapitlet 12 i § skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.

Hur beslutas enligt lagen att en elev år i behov av studiehandledning?

Det finns ingen begränsning av hur länge och i vilken omfattning en elev kan ha rätt till studiehandledning på modersmålet. Det är elevens behov som ska styra. Källor: 3 kapitlet 12 i § skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.