:

När ska man ge Måltidsinsulin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När ska man ge Måltidsinsulin?
  2. Hur påverkas blodsockret om man ger Måltidsinsulin?
  3. Vilka funktioner har insulin i kroppen?
  4. Hur kan en insulinkänning uppstå?
  5. Vad krävs för att insulin ska ges?

När ska man ge Måltidsinsulin?

Effekten av insulinet stämmer ganska väl med det insulinbehov vi har i samband med en måltid. Det ges alltså innan måltiden för att kroppen ska kunna ta tillvara de kolhydrater vi äter och förhindra att blodsockret stiger. Det kallas därför för måltidsinsulin.

Hur påverkas blodsockret om man ger Måltidsinsulin?

Effekten av insulinet stämmer ganska väl med det insulinbehov vi har i samband med en måltid. Det ges alltså innan måltiden för att kroppen ska kunna ta tillvara de kolhydrater vi äter och förhindra att blodsockret stiger. Det kallas därför för måltidsinsulin.

Vilka funktioner har insulin i kroppen?

Hormonet har många funktioner i kroppen och de allra viktigaste funktionerna är som följer: 1 Insulin reglerar vår omsättning av socker (glukos) och andra kolhydrater 2 Insulin påverkar vår omsättning av fett 3 Insulin påverkar vår omsättning av protein

Hur kan en insulinkänning uppstå?

En insulinkänning uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. Symtomen kan komma olika snabbt och vara olika starka. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller om du behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes.

Vad krävs för att insulin ska ges?

Insulin skall aktas för direkt solljus och temperaturer över 30 grader C (tappar successivt effekt). Blandinsulin (Novomix och Humalog Mix) medellångverkande insulin av NPH-typ (Human NPH, Insuman Basal, Insulatard) behöver blandas för att korrekt dos ska ges.