:

Vad äter kalvar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad äter kalvar?
  2. Vad dricker kalven?
  3. Vad är en DIKO?
  4. Vad vill kalven?
  5. När sin egen DIKO?
  6. När kalvar kor?

Vad äter kalvar?

Vad äter en kalv?

  • De minsta kalvarna får mjölk ur en nappspann. ...
  • De lite äldre kalvarna går i gruppboxar och dricker mjölk ur 3 st nappar på väggen.
  • Kalvarna som går i gruppbox får även kalvpellets i fri tillgång.
  • Kalvarna äter också hö.

Vad dricker kalven?

en kalv som normalt får 6 liter mjölk per dag behöver den istället 7,5 liter när det är minus femgrader för att växa lika bra som tidigare. För att en kalv under 5 veckors ålder ska kunna dricka 8-10 liter dagligen måste givan delas upp på minst tre tillfällen även med hinkutfodring.

Vad är en DIKO?

En ko som bara har sin egen kalv kallas diko och en ko som har både sin egen kalv och andra kalvar som diar kallas amko. Bonden som sköter om dikorna kallas nötköttsbonde. Dikor väger cirka 700 kilo, vilket innebär att de ofta är större och kraftigare än mjölkkorna.

Vad vill kalven?

Många går ute hela året men har möjlighet att gå in när de vill. Kalvar har fri tillgång på grovfoder, hö och ensilage från två veckors ålder. Krav på ligghall under vintern. De är väldigt friska och behöver sällan antibiotika.

När sin egen DIKO?

Deras uppgift är att föda upp kalvar som växer mycket och ger kött. Det speciella med dessa kor är att kalven får dia på kon istället för att vi människor tar hennes mjölk. En ko som bara har sin egen kalv kallas diko och en ko som har både sin egen kalv och andra kalvar som diar kallas amko.

När kalvar kor?

Köttraser har ofta något längre dräktighetstid än mjölkraser (287 dagar jämfört med 280 dagar) vilket kan ge en större kalv och försvåra kalvningen. Under sista delen av dräktigheten växer kalven ca 0,5 kg om dagen. Tjurkalvar är tyngre och har i genomsnitt något dygn längre dräktighetstid än kvigkalvar.