:

Vad mäter en spirometer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad mäter en spirometer?
 2. Hur många liter luft i lungorna?
 3. Vad är Reversibilitetstest?
 4. Vad är en Alveoler?
 5. Vad mäter man med en PEF mätare?
 6. Vad är ett dåligt PEF-värde?
 7. Vad är Restvolym?
 8. Är det bra att ha stora lungor?
 9. Vad betyder Reversibilitet i samband med astma?
 10. Vad har alveolerna för uppgift?
 11. Vad är Minispirometri?

Vad mäter en spirometer?

Lungfunktionen kan också mätas med hjälp av spirometri som visar hur lungorna fungerar. Den visar utandningsvolym och kapacitet och om lungfunktionsnedsättningen är restriktiv eller obstruktiv. Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i [11-12,17,26,30-31].

Hur många liter luft i lungorna?

Alveolernas sammanlagda yta uppgår till ungefär 90 kvadratmeter, vilket motsvarar ena halvan av en tennisplan. Beroende på graden av kroppsansträngning andas en vuxen människa dagligen mellan tio och tjugo kubikmeter luft, det vill säga över 10 000 liter. Det är fullt möjligt att leva med bara en halv lunga.

Vad är Reversibilitetstest?

REVERSIBILITET. Ett viktigt delmoment i spirometri är reversibilitetstestet. I detta test undersöker man om det föreligger obstruktivitet som är reversibel (minskar) efter tillförsel av bronkvidgare. Vanligen utförs detta som en dynamisk spirometri med mätning av FEV1 med patienten omedicinerad.

Vad är en Alveoler?

Längst ut i lungvävnaden slutar de tunna luftrören i lungblåsor. Lungblåsorna kallas även alveoler. Luftstrupen delar upp sig till två stora luftrör som går in i varsin lunga.

Vad mäter man med en PEF mätare?

PEF - Peak Expiratory Flow PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut [6,11-12,17,26]. Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare).

Vad är ett dåligt PEF-värde?

Bedömning av PEF-variabilitet En PEF-kurva över tid kan göras med eller utan bronkvidgare. I båda fallen anses en dygnsvariabilitet på mer än 20 procent starkt tala för astma. Mätningar med bronkvidgare görs lämpligast på morgonen före och efter inhalation.

Vad är Restvolym?

Residualvolym: 1000ml luft finns alltid kvar i lungorna. Även om hela vitalkapaciteten används går det inte att andas ut restvolymen, som stannar i lungorna.

Är det bra att ha stora lungor?

Lungornas volym varierar mellan fyra och sex liter från person till person. Stora lungor är en fördel – speciellt för idrottsmän, eftersom de med stora lungor kan ta upp mer syre och därmed prestera mer, men det går inte att öka lungornas syreupptag genom träning.

Vad betyder Reversibilitet i samband med astma?

En reversibilitet på mer än 12% (och mer än 200 ml) är ett tecken på astma. KOL-patienter har generellt mindre reversiblitet än astmapatienter och får inte heller normal FEV1 efter bronkdilatation, men även för KOL-patienter kan en kliniskt signifikant behandlingsbar reversbilitet finnas.

Vad har alveolerna för uppgift?

Alveol, lungblåsa, är den struktur i lungorna där gasutbytet med kapillärerna sker. Från luftstrupen och inåt förgrenar sig luftvägarna mer och mer i allt finare rör i en trädformad struktur. Alveolerna är små blåsor längst ut i denna struktur. I en människas lungor finns ungefär 300 miljoner alveoler.

Vad är Minispirometri?

Minispirometri (COPD-6 eller FEV1/FEV6-mätning) Kan användas som ett snabbt och enkelt screeninginstrument vid misstanke om KOL. Vid värde under 0,73 bör man gå vidare med dynamisk spirometri för definitiv diagnos.