:

Kan båda föräldrarna vara föräldralediga samtidigt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan båda föräldrarna vara föräldralediga samtidigt?
  2. Kan man kombinera semester och föräldraledighet?
  3. Måste man ta ut föräldradagar första året?
  4. Hur tar man ut Dubbeldagar?
  5. Får en förälder ha semester när den andra är föräldraledig?
  6. Hur funkar det med semester när man är föräldraledig?

Kan båda föräldrarna vara föräldralediga samtidigt?

Om ni vill vara föräldralediga samtidigt Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dag. Men ni måste även ta ut i samma omfattning – en hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller en åttondels dag. Det kallas dubbeldagar. Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar.

Kan man kombinera semester och föräldraledighet?

Ja, du har rätt till föräldraledighet om du ansöker om detta minst två månader i förväg. Du har också rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden juni till augusti.

Måste man ta ut föräldradagar första året?

Om man vill behålla sin SGI måste man från barnets 1-årsdag ta ut föräldrapenning minst fem hela dagar per vecka (om man avstår helt från arbete). Under dessa fem dagar går det bra att varva sjukpenningnivådagar med lägstanivådagar, men det förutsätter att man först har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå.

Hur tar man ut Dubbeldagar?

För att ta ut dubbeldagar ska båda föräldrarna ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. Du kan inte ta ut dubbeldagar från de 90 dagarna som är reserverade för dig (60 dagar om barnet är fött tidigare än 2016).

Får en förälder ha semester när den andra är föräldraledig?

En förälder kan ta ut semester medan den andra tar ut föräldrapenning eller båda två föräldrarna ansöker om föräldrapenning för varsitt barn.

Hur funkar det med semester när man är föräldraledig?

120 dagar innebär att du tjänar in nio betalda semesterdagar under föräldraledigheten om du har 25 semesterdagar per år. Om du har 30 semesterdagar per år blir det tio betalda dagar under 120 dagars föräldraledighet. Avsikten är att dessa intjänade dagar ska ge dig en grund för betald semester när du återgår i tjänst.