:

Hur lång tid tar det innan rabies bryter ut?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det innan rabies bryter ut?
  2. Vad är vattuskräck?
  3. Kan man bli frisk från rabies?
  4. När ska du få behandling för rabies?
  5. Kan man smittas med rabies?
  6. Kan du bli vaccinerad mot rabies?

Hur lång tid tar det innan rabies bryter ut?

Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning (vattuskräck). Patienten avlider i regel inom 14 dygn. Inkubationstiden är vanligen 3–6 veckor men kan vara så kort som fem dygn och så lång som ett år.

Vad är vattuskräck?

Rabies eller vattuskräck är en virussjukdom i det centrala nervsystemet som kan smitta alla däggdjur, även människan. Sjukdomen sprids vanligen genom bett från ett sjukt djur. De huvudsakliga smittspridarna är vilda rovdjur såsom räv, mårdhund, varg och grävling samt av husdjuren hund och katt.

Kan man bli frisk från rabies?

Rabies är en dödlig sjukdom om man inte får behandling snabbt, senast inom två dygn.

När ska du få behandling för rabies?

Behandling. Du som får ett bett, blir slickad på ett sår eller i ansiktet av ett djur ska alltid tvätta området noga med tvål och vatten. Om det händer i ett land där det finns rabies måste du få behandling senast inom två dygn för att förhindra att sjukdomen bryter ut.

Kan man smittas med rabies?

Rabies. Rabies är en virussjukdom i centrala nervsystemet. Rabies kan smitta från däggdjur till människa via saliv. Sjukdomen finns i stort sett i hela världen, men i Sverige har ingen smittas med rabies på mycket länge.

Kan du bli vaccinerad mot rabies?

Du som inte är vaccinerad mot rabies. Tvätta rent området noggrant med tvål och vatten i minst tio minuter. Sök vård så snart som möjligt, absolut senast två dygn för ytterligare behandling. Du skall få behandling med immunglobulin mot rabies som ger omedelbart men kortvarigt skydd mot rabies.