:

Har man rätt att häva ett bilköp?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har man rätt att häva ett bilköp?
  2. Vad är TSG garanti?
  3. Vad är varudeklaration bil?
  4. Vilken garanti gäller vid bilköp?
  5. Kan man polisanmäla en bilfirma?
  6. Hur ser en varudeklaration ut?

Har man rätt att häva ett bilköp?

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av väsentlig betydelse, alternativt att säljaren försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas. Bilfirman har i första hand rätt att reparera bilen eller leverera en annan likvärdig bil.

Vad är TSG garanti?

Som ett komplement till detta erbjuder vi även en trafiksäkerhetsgaranti (TSG Garanti). TSG Garantin rör bilens komponenter som garanterar att bilen är trafiksäker och täcker allt som svensk bilprovning underkänner.

Vad är varudeklaration bil?

Alla bilar som säljs av näringsidkare (vanligtvis bilhandlare) till enskilda konsumenter ska varudeklareras avseende bilens säkerhet. Varudeklarationen för de bilar som kostar mer än 30 000 kr ska dessutom innehålla uppgifter om bilens kondition. Det ska även finnas information om bland annat skatt och garantier.

Vilken garanti gäller vid bilköp?

Reklamationsrätt, garanti eller certifiering När du köper en begagnad bil som privatperson av en bilhandlare så har du rätt att klaga på ursprungliga fel. Du har enligt konsumentköplagen rätt att klaga inom 3 år på fel som fanns i bilen när du köpte den. Tänk på att vissa fel har du inte rätt att klaga på.

Kan man polisanmäla en bilfirma?

Det är först när bilköparen och bilfirman är oense man kan klaga till ARN. Att bilköparen ångrar sitt bilköp eller tycker att bilen är för trång och obekväm är inte ett köprättsligt fel. Det är sådant som bilköparen ska fundera över under provkörningen, om bilen passar för hans eller hennes behov.

Hur ser en varudeklaration ut?

Den nya varudeklarationen innehåller en särskild röd ruta för reparationsobjekt och baksidan innehåller även närmare beskrivningar vad ett köprättsligt fel egentligen är på en begagnad bil, fortsätter David Norrbohm. Ny ruta med förtydligande vid försäljning av Reparations/Renoveringsobjekt.