:

Vad är jobb- och utvecklingsgarantin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är jobb- och utvecklingsgarantin?
  2. När hamnar man i jobb- och utvecklingsgarantin?
  3. Hur mycket pengar får man i jobb- och utvecklingsgarantin?
  4. Vad är ett grundbelopp?
  5. Måste man skriva in sig på Arbetsförmedlingen mellan jobb?
  6. Hur länge jobb- och utvecklingsgarantin?
  7. Hur länge arbetslös innan aktivitetsstöd?
  8. Hur mycket får man i aktivitetsstöd per månad?

Vad är jobb- och utvecklingsgarantin?

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete.

När hamnar man i jobb- och utvecklingsgarantin?

Jobb- och utvecklingsgarantin efter 300 ersättningsdagar Du har möjlighet att medverka i JOB när dina 300 ersättningsdagar från a-kassan är slut eller om du har varit inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen i 14 månader. Deltar du i jobb- och utvecklingsgarantin får du ersättning i form av aktivitetsstöd.

Hur mycket pengar får man i jobb- och utvecklingsgarantin?

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du ersättning i totalt 450 dagar.

Vad är ett grundbelopp?

I grundbeloppet ingår ersättning för bland annat undervisning, lärverktyg, elevhälsa och måltider. Grundbeloppet ska finansiera utbildningen för alla elever vid skolan. Rektorn beslutar om skolans organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov.

Måste man skriva in sig på Arbetsförmedlingen mellan jobb?

Bara arbetssökande får ersättning Om du vill ansöka om ersättning från a-kassan under den perioden du är mellan två jobb måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, trots att du egentligen inte söker nytt arbete.

Hur länge jobb- och utvecklingsgarantin?

Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 procent av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan. Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Hur länge arbetslös innan aktivitetsstöd?

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste man uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att man under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten ska ha förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad.

Hur mycket får man i aktivitetsstöd per månad?

Hur mycket du får i aktivitetsstöd beror på hur mycket du skulle ha fått i a-kassa. Uppfyller du villkoren för a-kassa får du minst 365 kronor och högst 910 kronor per dag före skatt de första 100 dagarna och 760 kronor per dag före skatt de resterande dagarna.