:

Hur länge kan man lagra blod?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man lagra blod?
  2. Hur snabbt ska blodet Transfunderas?
  3. Varför får inte Transfusionstider överstiga 4 timmar?
  4. Hur snabbt ska plasma gå in?
  5. Vem får ta ett Bastest?

Hur länge kan man lagra blod?

Erytrocyter ska förvaras vid 2–6 ºC eller i nedfryst tillstånd vid en temperatur lägre än –65 ºC. Den maximala förvaringstiden beror på tekniken för insamling och framställning och är 28–49 dygn vid 2– 6 ºC och upp till 30 år i nedfryst tillstånd.

Hur snabbt ska blodet Transfunderas?

Erytrocyter/plasma skall vara transfunderade inom fyra timmar efter påbörjad transfusion. Trombocyter transfunderas snarast.

Varför får inte Transfusionstider överstiga 4 timmar?

Transfusionstiden skall inte överstiga fyra (4) timmar när erytrocytkoncentrat ges, tiden är från det erytrocytkoncentratet tas ut från kyl på blodcentralen. Vid färsk och färskfryst plasma bör infusionen vara avslutad inom 30 minuter efter avhämtning från blodcentralens kylskåp.

Hur snabbt ska plasma gå in?

Erytrocytkoncentrat, flytande och färskfryst plasma bör ha transfunderats inom fyra timmar från det att de har tagits ur kylförvaring. Andra transfusionstider kan anvisas från den utlämnande blodcentralen.

Vem får ta ett Bastest?

Förenlighetsprövning utförs normalt i form av BAS-test; MG-test (Korstest) utförs för patienter med irreguljära antikroppar eller hos patienter med vissa andra blodgruppsserologiska problem. Om blodet behöver MG-testas anges detta i allmänhet på blodgruppssvaret.