:

Vilken är huvudregeln för ordination av läkemedel?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilken är huvudregeln för ordination av läkemedel?
 2. Kan patient ordinera?
 3. Vad menas med övertaget Läkemedelsansvar och varför ordineras det av läkare?
 4. Är en delegering är frivillig?
 5. Vad är en Signeringslista?
 6. Kan alla läkare skriva ut recept?
 7. Vem har Läkemedelsansvar vid handräckning?
 8. Vad är en Läkemedelsavvikelse?
 9. Måste man ha Medicindelegering?
 10. Kan man vägra delegering?
 11. Hur fungerar Signeringslistor?

Vilken är huvudregeln för ordination av läkemedel?

Ordinationen ska vara skriftlig. Läkemedel får ordineras muntligt endast när patienter behöver läkemedel omedelbart. Ordinationen ska då dokumenteras och signeras i efterhand av den som ordinerat läkemedlet. Om den som ordinerat läkemedlet inte kan dokumentera själv, ska en sjuksköterska göra det.

Kan patient ordinera?

Ett läkemedel får ordineras muntligen endast när en patient behöver omedelbar behandling. Det finns stor risk för missuppfattningar vid muntliga ordinationer. Doseringen ska anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle.

Vad menas med övertaget Läkemedelsansvar och varför ordineras det av läkare?

Utgångspunkten är att den enskilde själv ansvarar för den egna medicineringen samt för omhändertagande och förvaring av de läkemedel som ordinerats. Det är förskrivarens ansvar att ta ställning till om patienten klara att hanteras sina läkemedel självständigt. Ställningstagandet ska dokumenteras i patientjournalen.

Är en delegering är frivillig?

Det är frivilligt att delegera en arbetsuppgift och den kan när som helst återkallas om uppgiftsmottagaren inte utför arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Delegeringsbeslutet är alltid personligt och får inte avse en viss yrkesgrupp som till exempel undersköterskor.

Vad är en Signeringslista?

Signeringlista används när delegerad personal utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Signeringslistan är en journalhandling och används för kontroll och uppföljning av exempelvis läkemedelshantering, såromläggning och träningsmoment. Signering ska alltid ske med bläckpenna för att inte kunna ändras.

Kan alla läkare skriva ut recept?

Det är bara legitimerade läkare som har generell rätt att skriva ut recept på läkemedel. Läkarnas förskrivningsrätt är dock inte helt obegränsad, för några läkemedel gäller särskilda regler. Även tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor får förskriva ett begränsat urval av läkemedel.

Vem har Läkemedelsansvar vid handräckning?

Lokalt apotek Om kommunen har läkemedelsansvar ska det i patientens hälsoplan anges vem som ansvarar för uthämtning av läkemedel. Sjuksköterskan svarar också för kontroll av eventuellt utbytta läkemedel i samband med leverans från apotek/dosapotek.

Vad är en Läkemedelsavvikelse?

En läkemedelsavvikelse kan vara en utebliven behandling, glömt ge mediciner, förväxlat patienter och mediciner, fel medicin vid fel tidpunkt, bristande information, feldelning av läkemedel, osignerade listor eller annat. Den största delen läkemedelsavvikelser beror på att patientens dos av olika anledningar uteblir.

Måste man ha Medicindelegering?

En vårdgivare kan aldrig kräva att någon ska delegera en medicinsk arbetsuppgift. Det krävs alltid en individuell, professionell bedömning av både behov och lämplighet. Bedömningen gör den som delegerar. Ingen är heller tvungen att ta emot en delegering.

Kan man vägra delegering?

SVAR: Du har rätt i att huvudregeln i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inte får ske mot någons vilja. Men det kan bli konstigheter på en arbetsplats om någon som har reell kompetens nekar att ta emot en delegering.

Hur fungerar Signeringslistor?

Signeringlista används när delegerad personal utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Signeringslistan är en journalhandling och används för kontroll och uppföljning av exempelvis läkemedelshantering, såromläggning och träningsmoment. Signering ska alltid ske med bläckpenna för att inte kunna ändras.