:

Måste båda vara överens om skilsmässa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Måste båda vara överens om skilsmässa?
  2. Kan man skilja sig online?
  3. Vad händer om den ena parten inte vill skiljas?
  4. Kan man få reda på om någon ligger i skilsmässa?
  5. Hur ser man att skilsmässan gått igenom?

Måste båda vara överens om skilsmässa?

I Sverige är det möjligt att ansöka om skilsmässa tillsammans eller ensam. Det finns inget som kräver att ni måste vara av samma åsikt eller att ni måste komma överens om att ni vill skilja er. Det räcker med att en av er vill skiljs sig, skickar in ansökan och domstolen dömer till skilsmässa.

Kan man skilja sig online?

Du kan logga in i e-tjänsten med en e-legitimation som är utfärdad i ett annat EU-land, i enlighet med eIDAS-förordningen. För att kunna använda e-tjänsten krävs dock att båda har ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation. Om ni inte har e-legitimation kan ni istället ansöka via blankett. Vad kostar det?

Vad händer om den ena parten inte vill skiljas?

För att kunna få skilsmässa direkt krävs det som huvudregel att båda är överens om det. Om en av er inte vill skiljas eller vill ha tid att fundera beslutar tingsrätten om betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.

Kan man få reda på om någon ligger i skilsmässa?

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar. lagvalsavtal.

Hur ser man att skilsmässan gått igenom?

För att få skilsmässa vänder du dig till tingsrätten. När tingsrätten har beslutat om skilsmässan skickar den ett meddelande om det till Skatteverket som registrerar skilsmässan i folkbokföringen när den är slutgiltig.