:

Vad gör patientnämnden?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör patientnämnden?
  2. Hur skriver man till patientnämnden?
  3. När anmäla till patientnämnden?
  4. Vem jobbar på patientnämnden?
  5. Vilka möjligheter har brukaren att framföra klagomål?

Vad gör patientnämnden?

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden kan ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård.

Hur skriver man till patientnämnden?

Det enklaste och säkraste sättet att framföra synpunkter eller klagomål på vård som du eller en närstående fått är att logga in med e-legitimation på www.1177.se, gå in under Regionen rekommenderar och därefter Lämna synpunkter och klagomål i Region Stockholm/Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden.

När anmäla till patientnämnden?

Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter. Patientnämnder finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. De kan hjälpa dig att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av de ansvariga inom vården.

Vem jobbar på patientnämnden?

Patientnämnden-Etiska nämnden består av politiker. Kopplat till nämnden finns Patientnämndens förvaltning som sköter det dagliga operativa arbetet. Den ska hjälpa enskilda patienter med råd och stöd samt bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.

Vilka möjligheter har brukaren att framföra klagomål?

Patientnämnden är ett stöd för patienten Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård.