:

Hur ser en bodelning ut?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en bodelning ut?
 2. Var registreras bodelning?
 3. Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?
 4. Vad händer om sambo inte begär bodelning?
 5. Måste ett bodelningsavtal registreras?
 6. Måste man registrera bodelning vid skilsmässa?
 7. Hur räknar man ut bodelning av hus?

Hur ser en bodelning ut?

Huvudregeln i en bodelning är att den gemensamma egendomen ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder har räknats bort. Om äktenskapet eller samboförhållandet har varit kortvarigt kan det vara skäl att göra undantag från likadelningen.

Var registreras bodelning?

Skatteverket ansvarar för att registrera bodelningshandlingar och anmälningar om bodelning. Behöver ni hjälp med att upprätta själva bodelningshandlingen eller en anmälan om bodelning, kan ni vända er till en jurist.

Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?

Fastighetens nettovärde beräknas genom att fastighetens marknadsvärde minskas med:

 1. den latenta skatten.
 2. eventuella försäljningskostnader, till exempel mäklararvode.
 3. eventuella lån.
 4. eventuellt uppskovsbelopp som innehas av den make som överlåter sin andel. Detta gäller endast vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad!

Vad händer om sambo inte begär bodelning?

Vad händer om sambo inte begär bodelning vid dödsfall? Om en sambo inte begär bodelning vid ett dödsfall behåller den efterlevande sambon sin egendom och den avlidnes arvingar ärver den egendom som den avlidne ägde. Ingen egendom delas på hälft mellan samborna.

Måste ett bodelningsavtal registreras?

Reglerna om bodelningsavtal finns i 13 kap. 6 § ÄktB. Bestämmelsen säger att makarna får registrera ett bodelningsavtal hos Skatteverket. Det finns alltså inga krav på att registrera ett bodelningsavtal utan det är frivilligt.

Måste man registrera bodelning vid skilsmässa?

Om ni gör en bodelning för att ni skiljer er ska ni aldrig anmäla det till Skatteverket. Bodelningsavtalet kan ni däremot registrera om ni vill. Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet måste ni först anmäla det till Skatteverket. Anmälan måste nämligen registreras av Skatteverket för att bli giltig.

Hur räknar man ut bodelning av hus?

Beräkning av bodelningslikviden utifrån nettovärdet Bodelningslikviden framkommer när ni delar nettovärdet med två. Då får ni fram den summa som var och en av er ska erhålla i bodelningen vad gäller fastigheten och således den summa, som den av er som tar över fastigheten, ska ersätta den andre med i bodelningen.