:

När tog man bort änkepensionen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När tog man bort änkepensionen?
  2. Vad är arvsvinster?
  3. Varför får du ingen garantipension om du är gift?
  4. Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?
  5. Hur mycket pengar kommer det in i pensionssystemet?
  6. Hur mycket får du i garantipension?

När tog man bort änkepensionen?

o.m. den 1 januari 1990 avskaffades änkepensionen och ersattes med omställningspension och förlängd omställningspension samt särskild efterlevandepension. Till följd av omfattande övergångsbestämmelser kan kvinnor under vissa förutsättningar uppbära änkepension även om makens dödsfall inträffar år 1990 eller senare.

Vad är arvsvinster?

Det som finns kvar på pensionskontot efter dödsfallet blir så kallade arvsvinster. När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.

Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

Är din pension låg kan du få garantipension och ha rätt till bostadstillägg. En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön, om du planerar att gå i pension vid 65 år och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder.

Hur mycket pengar kommer det in i pensionssystemet?

Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet. Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige.

Hur mycket får du i garantipension?

Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster. Som mest kan garantipensionen bli 7 861 kronor i månaden för gifta och 8 799 kronor för ogifta. Beloppen är före eventuellt skatteavdrag.