:

Vad är skillnaden på koma och medvetslöshet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden på koma och medvetslöshet?
  2. Vilken är stadie 8 vid kontroll enligt RLS?
  3. Vad ska man göra om en person är medvetslös?
  4. Hur kontrollerar man medvetandet hos en person?
  5. Varför medvetslös?
  6. Hur ska man kommunicera med en person som är medvetslös?

Vad är skillnaden på koma och medvetslöshet?

Koma betyder medvetslöshet. Medvetslösheten kan vara mer eller mindre djup. Vid ytlig medvetslöshet kan personen ifråga ta in en del intryck även om hen inte kan meddela sig med omvärlden. När jag som läkare står inför en person med sänkt medvetande kan jag inte säkert säga hur djup medvetslösheten är.

Vilken är stadie 8 vid kontroll enligt RLS?

I RLS-85 används en 8-gradig skala där 1-3 innebär att patienten är vid medvetande och 4-8 innebär att patienten är i medvetslöshet. RLS-85 tar bara hänsyn till det motoriska svaret på smärta på en medvetslös patient medan GCS väger in flera andra faktorer.

Vad ska man göra om en person är medvetslös?

Du ska däremot inte börja med hjärt-lungräddning om personen är medvetslös men andas normalt. Då ska du lägga personen i stabilt sidoläge och böja huvudet bakåt så att luftvägarna hålls öppna. Därefter ska du larma 112 och stanna kvar hos den medvetslösa personen tills hjälpen kommer.

Hur kontrollerar man medvetandet hos en person?

Skaka försiktigt i personens axlar Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Varför medvetslös?

Medvetslöshet, pga hypoglykemi, kan också ses vid behandling med perorala antidiabetika, framför allt sulfonureider. Den kan vara långvarig, varför patienten fortsatt bör observeras med P-glukoskontroller. Om patienten inte kan äta vanlig kost påbörjas infusion av 5–10-procentig (50–100 mg/ml) glukoslösning.

Hur ska man kommunicera med en person som är medvetslös?

Vidare måste patienten förstå att informationen gäller henne eller honom vid en viss tidpunkt, och det är oklart om dessa patienter, utan vardagliga livsförlopp, har den förståelsen. Slutligen måste patienten känslomässigt kunna värdera olika alternativ.