:

Kan man överlåta sin pension?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man överlåta sin pension?
  2. Kan man ge bort sin tjänstepension?
  3. Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?
  4. Hur mycket pengar kommer det in i pensionssystemet?
  5. Hur länge måste man jobba för att få en dräglig pension?

Kan man överlåta sin pension?

Du kan bara föra över premiepensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet. Det går inte att föra över en del av den årliga premiepensionsrätten. Väljer du att föra över till maka eller make så förs hela den årliga premiepensionsrätten över.

Kan man ge bort sin tjänstepension?

Om du vill ta bort efterlevandeskyddet, behöver du antingen fylla i en blankett hos försäkringsbolaget eller valcentralen som administrerar din tjänstepension.

Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

Är din pension låg kan du få garantipension och ha rätt till bostadstillägg. En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön, om du planerar att gå i pension vid 65 år och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder.

Hur mycket pengar kommer det in i pensionssystemet?

Ju fler personer som arbetar, desto mer pengar kommer det in i pensionssystemet. Dessutom är pensionssystemet utformat så att pengarna ska räcka. Förenklat kan man säga att inkomstpensionen sänks när Sveriges ekonomi går dåligt och höjs när det går bra för Sverige.

Hur länge måste man jobba för att få en dräglig pension?

Man måste jobba tills man är 75 år för att få en dräglig pension. Eftersom medellivslängden ökar måste den pension du själv tjänat in till räcka i fler år än tidigare. Många kan därför behöva jobba längre upp i åldrarna nu och i framtiden.