:

När är det viktigt att teckna en extra reseförsäkring?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När är det viktigt att teckna en extra reseförsäkring?
  2. Vad händer om jag blir sjuk på resan?
  3. Vad innebär utökad reseförsäkring?
  4. När behöver man ta en separat Produktförsäkring?
  5. Hur mycket kontanter täcker hemförsäkring?
  6. Vad händer om jag får Corona på resan?

När är det viktigt att teckna en extra reseförsäkring?

Ska du vara borta längre än 45 dagar eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du oftast förlänga reseskyddet i hemförsäkringen eller teckna en separat försäkring. Om du har en pågående sjukdom eller skada ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag före resan.

Vad händer om jag blir sjuk på resan?

Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU‑kort till hands, kan du eller din vårdgivare kontakta oss telefonnummer 0771‑524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Du eller din vårdgivare måste uppge ditt svenska personnummer.

Vad innebär utökad reseförsäkring?

Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd får du ett mer omfattande skydd än det som ingår i hemförsäkringen. Bland annat avbeställningsskydd och ersättning om du blir försenad på resan. Skulle du bli sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar, har du möjlighet till en ersättningsresa.

När behöver man ta en separat Produktförsäkring?

Vissa produkter inom exempelvis hemelektronik kan det vara skäl att bedöma annorlunda. Här finns ofta generella begränsningar på grund av ökad skaderisk genom ovarsam hantering, stöldbegärlighet eller dylikt. Då kan en separat produktförsäkring vara viktig att ha.

Hur mycket kontanter täcker hemförsäkring?

Med Stor kan du även få ersättning vid förlust av kontanter – upp till 3 000 kronor. Om du är över 65 år ingår ersättning vid kontantförlust även i Mellan. Med Stor kan du få hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott, upp till 3 000 kronor.

Vad händer om jag får Corona på resan?

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19, att du är vaccinerad eller att du redan genomgått Covid-19 infektion, för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän.