:

Hur länge kan jag vara borta från Sverige?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan jag vara borta från Sverige?
  2. Hur länge kan man få tillfälligt uppehållstillstånd?
  3. Vad händer efter 2 års uppehållstillstånd?
  4. Hur många gånger kan man få tillfälligt uppehållstillstånd?
  5. Hur kan man få stanna i Sverige?
  6. Vad händer om man vistas illegalt i Sverige?

Hur länge kan jag vara borta från Sverige?

Om du har permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd. Om du är borta längre än ett år eller om du planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Hur länge kan man få tillfälligt uppehållstillstånd?

Du som har fått status som alternativt skyddsbehövande får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Efter 13 månader kan du förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. Ett förlängt uppehållstillstånd gäller i två år.

Vad händer efter 2 års uppehållstillstånd?

Eftersom uppehållstillstånd generellt beviljas för två år i taget, och du bara kan få permanent uppehållstillstånd när du ansöker om förlängning, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år. Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige.

Hur många gånger kan man få tillfälligt uppehållstillstånd?

Om du har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd för bosättning och nu även vill ansöka om uppehållstillstånd för besök. Du kan inte beviljas två uppehållstillstånd samtidigt. Om du befinner dig i Sverige när vi prövar din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd för bosättning riskerar du att avslag på den.

Hur kan man få stanna i Sverige?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Vad händer om man vistas illegalt i Sverige?

Om du har dömts för brott, har vistats illegalt i Sverige eller utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet kan din ansökan avslås. Din ansökan kan också avslås om det under handläggningen framkommer att du medvetet har lämnat falska uppgifter.