:

Vad är Vac behandling?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Vac behandling?
  2. Vad är en Picopump?
  3. Vad är en Vac pump?
  4. Vad är Undertrycksbehandling?
  5. Vem ställer diagnos och ordinerar behandling av sår?
  6. Hur djupt måste ett sår vara för att sy?

Vad är Vac behandling?

V.A.C. ® behandling av sår används för att främja sårläkning genom ett kontinuerligt eller intermittent undertryck i sårkaviteten. Sårexudat avlägsnas, ödem minskar, granulationstillväxten stimuleras, sårvolymen minskar, perfusionen stimuleras och en sluten och fuktig sårläkningsmiljö skapas.

Vad är en Picopump?

PICO består av en pump som är ansluten till ett absorberande skonsamt självhäftande förband. Förbandet placeras på sårbädden och extra remsor fästs runt den yttre kanten för att hålla förbandet säkert på plats. När pumpen sätts på sugs luft ut från förbandet och överskott av vätska från såret dras in i förbandet.

Vad är en Vac pump?

Behandlingen med V.A.C. pump går ut på att man lägger en porös polyuretansvamp (finns också med silver för ökad antibakteriell effekt) som fyller ut sårhålan. Över det sätts en sårfilm som ska sluta tätt. Man ställer in ett undertryck som ökar blodcirkulationen i vävnaden och suger ut överflödig vätska.

Vad är Undertrycksbehandling?

Undertrycksbehandling erbjuder en aktiv icke-kirurgisk behandling med hjälp av undertryck i sårhålan. Den reducerar ödem och ökar blodcirkulationen, reducerar mängden patogena bakterier och ger en skyddad och fuktig läkningsmiljö. Undertrycksterapi ökar också överlevnaden och främjar inläkningen av transplantat.

Vem ställer diagnos och ordinerar behandling av sår?

Läkaren har ansvar för diagnostik, utredning, ordination av behandling, ordination av läkemedel, samt för behandling av bakomliggande sjukdomar.

Hur djupt måste ett sår vara för att sy?

Detsamma gäller om såret gör mycket ont, om det är mycket svullet och stort, om området runt omkring känns avdomnat eller om det inte går att göra rent såret. Är krossåret större än någon centimeter eller om det glipar mer än ett par millimeter kan det behöva sys.