:

Kan man flytta tjänstepension till maka?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man flytta tjänstepension till maka?
  2. Vilken tjänstepension kan man flytta?
  3. Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?
  4. Vad händer med pensionen när du dör?
  5. Varför får du ingen garantipension om du är gift?
  6. Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?

Kan man flytta tjänstepension till maka?

Du kan bara föra över premiepensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet. Det går inte att föra över en del av den årliga premiepensionsrätten. Väljer du att föra över till maka eller make så förs hela den årliga premiepensionsrätten över.

Vilken tjänstepension kan man flytta?

I vissa kollektivavtalade tjänstepensioner finns det flytträtt. Det innebär att du kan flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.

Vad händer med pensionen när du dör?

Vad händer med pensionen när du dör? Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen.

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.

Hur länge ska du ha garantipension i Sverige?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.