:

Måste man registrera enskild egendom?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Måste man registrera enskild egendom?
 2. Kan Kronofogden ta min sambos pengar?
 3. Får man göra vad man vill med enskild egendom?
 4. Hur gör man så att det blir enskild egendom?
 5. Kan Kronofogden ta pengar från min frus konto?
 6. Måste jag betala min sambos skulder?
 7. Hur länge gäller en Polishandräckning?
 8. Hur går en handräckning till?
 9. Vad gäller för makars gemensamma skuld?
 10. Vad händer med min enskilda egendom om jag dör?

Måste man registrera enskild egendom?

Det enda som krävs för att det ska vara fråga om enskild egendom är att det finns villkor om det samt att formkraven för handlingarna är uppfyllda. På så sätt kommer det att vinna laga kraft. Det saknas därför regler och krav för exempelvis registrering och godkännande.

Kan Kronofogden ta min sambos pengar?

Om du och din partner flyttar ihop kommer du inte ta över hans skuld. Kronofogden kan dock utmäta ett större belopp av din partners lön och de kan även utmäta egendom som ni har i ert gemensamma hem. För att förhindra att Kronofogden tar egendom som är din måste du kunna styrka att det är du som äger egendomen.

Får man göra vad man vill med enskild egendom?

Ja, det går bra om egendomen är enskild via äktenskapsförord och så länge makarna är överens. Om egendomen är enskild via gåvobrev eller testamente går det dock som huvudregel inte.

Hur gör man så att det blir enskild egendom?

Egendom kan göras enskild på följande sätt:

 1. Genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där de avtalar att all eller viss egendom som någon eller bägge av dem äger skall vara enskild. ...
 2. Genom gåva. ...
 3. Genom villkor i testamente.

Kan Kronofogden ta pengar från min frus konto?

Utgångspunkten enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Av det följer att en makes egendom inte får utmätas för den andre makens skulder endast p g a att de är gifta med varandra.

Måste jag betala min sambos skulder?

Den sambo som inte är skuldsatt ska inte behöva betala eller få egendom utmätt på grund av den andra sambons skulder. För att avgöra vilken egendom som tillhör den betalningsskyldige finns vissa presumtionsregler. Allt som gäldenären har i sin besittning förutsätts tillhöra gäldenären, enligt 4 kap. 18 § UB.

Hur länge gäller en Polishandräckning?

Om en begäran om polishandräckning har gjorts och denna under tiden för patienten eftersöks blir inaktuell, ska en avlysning göras omedelbart. En begäran om polishandräckning kan t ex bli inaktuell om patienten avvikit från sjukvårdsinrättningen och tvångsvården under patientens frånvaro upphör.

Hur går en handräckning till?

Vanlig handräckning kan du använda för att få någon att överlämna, eller ta bort, en sak eller annan egendom som inte är pengar. Din ansökan om handräckning kan kombineras med ett betalningsföreläggande. Om den du ställer krav mot bestrider kravet, kan Kronofogden inte besluta om handräckning.

Vad gäller för makars gemensamma skuld?

Solidariskt ansvar för skuld vid bodelning När makarna står solidariskt ansvariga för en skuld delas denna upp hälften var på vardera make. Hälften av den gemensamma skulden dras alltså av från vardera makes giftorättsgods.

Vad händer med min enskilda egendom om jag dör?

Enskild egendom vid dödsfall Egendom som inte ska delas lika mellan er är enskild egendom. Vid dödsfall behåller den efterlevande maken det som är dennes enskild egendom och den avlidnes arvingar får det som är den avlidnes enskilda egendom.