:

Hur anmäler man åldersdiskriminering?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler man åldersdiskriminering?
  2. Får man fråga om ålder?
  3. Kan man anmäla för diskriminering?
  4. Hur kan man anmäla diskriminering?
  5. Vad betyder begreppet diskriminering och hur kan en människa diskrimineras?

Hur anmäler man åldersdiskriminering?

Enligt diskrimineringslagen kan den som sökt en tjänst, men inte fått den, begära att få se meriterna för den som fick tjänsten för att därefter kunna göra en anmälan om man känner sig felaktigt behandlad. Trots att åldersdiskriminering har varit förbjudet sedan 2009 är det ganska få fall som anmäls.

Får man fråga om ålder?

Svar: Ålder är en privatsak, kan man säga, du frågar kanske inte heller en man hur gammal han är - om han inte är yngre än du eller jämnårig. Den frågan kan komma om den har betydelse. Men varför vore det viktigt att i början av en bekantskap fråga om en vuxen persons exakta ålder?

Kan man anmäla för diskriminering?

Du kan anmäla: Om du upplevt diskriminering. Om du blivit utsatt för repressalier (bestraffning) Om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.

Hur kan man anmäla diskriminering?

Muntligen eller via förmedlingstjänst. Om du på grund av tillgänglighetsskäl inte kan fylla i någon av våra blanketter kan du anmäla på annat sätt. Det kan till exempel vara genom att prata med oss i telefon eller med hjälp av en förmedlingstjänst. Kontakta oss på 08-1 och berätta om dina behov.

Vad betyder begreppet diskriminering och hur kan en människa diskrimineras?

Diskriminering är att behandlas sämre än andra personer i samma situation på grund av kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Det är olagligt med diskriminering. Du kan bli orättvist behandlad i många situationer.