:

Vem kan väcka åtal?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan väcka åtal?
  2. Vad krävs för att en åklagare ska väcka åtal?
  3. Vilken tingsrätt ska handlägga tvisten?
  4. Hur bevisar man mened?
  5. Vad krävs för ett åtal?
  6. När får en åklagare inte väcka åtal?

Vem kan väcka åtal?

Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol. Om det är ett mindre allvarligt brott kan domstolen besluta om dom utan rättegång. En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott. Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.

Vad krävs för att en åklagare ska väcka åtal?

Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. En rad överväganden måste göras innan beslutet fattas. Om åtal väcks är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts.

Vilken tingsrätt ska handlägga tvisten?

Tingsrätten är första instans för att lösa tvister mellan enskilda. Vissa tingsrätter fungerar som specialdomstolar för exempelvis mark- och miljötvister och patent- och marknadstvister. Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut är förvaltningsrätten första instans.

Hur bevisar man mened?

Lagen anger att om en person under laga (lagstadgad) ed lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen så kan brottet mened begås. Vittnesed är en sådan ed som betraktas som laga ed. Innan man vittnar i domstol måste man nämligen avlägga ed, och därmed lova och försäkra att det man säger är sant.

Vad krävs för ett åtal?

För att åtal ska väckas av en åklagare krävs att åklagaren anser att det går att säga att ett brott har begåtts, och vem som har gjort det. Å ena sidan måste åklagaren känna sig övertygad om att det kommer att gå att få en fällande dom för att åtal ska väckas.

När får en åklagare inte väcka åtal?

Inget åtal Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Det kan till exempel bero på att den misstänkta förnekar brott och att det inte finns något vittne eller någon teknisk bevisning som bevisar att den misstänkta personen begått brottet.