:

Kan man se folks domar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man se folks domar?
  2. Vad händer efter att åtal väcks?
  3. Hur ofta leder åtal till fällande dom?
  4. Hur får man reda på någons brottsregister?
  5. Hur lång tid tar det mellan åtal och rättegång?
  6. Hur mycket bevis krävs för åtal?

Kan man se folks domar?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Vad händer efter att åtal väcks?

Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet. Hon eller han redogör för teknisk bevisning, förhör misstänkta, vittnen och experter för att domstolen ska ha ett så bra underlag som möjligt att bedöma gärningen på.

Hur ofta leder åtal till fällande dom?

Omkring 93-94 procent av åtalen leder till fällande dom. De som anser att den siffran bör vara mycket högre förstår inte straffrättsprocessen. Siffran kan möjligen användas för att kritisera åklagare för att väcka för få åtal.

Hur får man reda på någons brottsregister?

Hur går jag tillväga för att kolla upp brottsregistret? Ett brottsregisterutdrag eller utdrag från belastningsregistret som det också kallas kan beställas direkt från polisen. Det krävs dock att det görs av den person det gäller, som måste fylla i en blankett och skicka in till polisen.

Hur lång tid tar det mellan åtal och rättegång?

Från att en person häktats ska åklagaren normalt sett väcka åtal inom 14 dagar, men tiden kan förlängas efter beslut av domstolen. Hur lång tid själva förundersökningen tar beror till stor del på vilken typ av brott det rör sig om.

Hur mycket bevis krävs för åtal?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.