:

Vad kan man specialisera sig som sjuksköterska?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man specialisera sig som sjuksköterska?
  2. Hur blir man Akutsjuksköterska?
  3. Vad finns det för specialistläkare?
  4. Hur lång tid tar det att plugga till specialistsjuksköterska?
  5. Vad är Allmänsjuksköterska?
  6. Hur mycket tjänar en akutsjuksköterska efter skatt?

Vad kan man specialisera sig som sjuksköterska?

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård ...

Hur blir man Akutsjuksköterska?

Att utbilda sig till sjuksköterska tar tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet, sedan kan man antingen ta en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Därefter kan Akutsjuksköterskor kan få sin specialistkompetens inom intensiv- och akutvård.

Vad finns det för specialistläkare?

Andra arbetar med forskning och undervisning vid ett universitet, inom företagshälsovården eller läkemedelsindustrin eller på en myndighet. De flesta legitimerade läkare väljer att bli specialistläkare. De största specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi samt psykiatri.

Hur lång tid tar det att plugga till specialistsjuksköterska?

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar. Utbildningen till sjuksköterska är tre år lång på grundläggande nivå vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktik.

Vad är Allmänsjuksköterska?

Sjuksköterska är ett av sjukvårdens legitimationsyrken. Som sjuksköterska tar du ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande samt fungerar ofta som arbetsledare. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga.

Hur mycket tjänar en akutsjuksköterska efter skatt?

40 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.