:

Vad innebär vårdgarantin i praktiken vid kontakt med primärvården?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär vårdgarantin i praktiken vid kontakt med primärvården?
  2. I vilken typ av position är axeln som mest instabil och risken för Subluxation luxation tendens som störst?
  3. Vad innebär att åberopa vårdgarantin?
  4. I vilken position är axeln mest instabil?
  5. Vad är en Bankartskada?
  6. Vad innebär reglering av vårdgarantin?

Vad innebär vårdgarantin i praktiken vid kontakt med primärvården?

Patienten ska ges individuellt anpassad information om vårdgarantin (3 kap 2 §, PL och 6 kap 6 § patientsäkerhetslagen, PSL). Vårdgarantin innebär att: Primärvården är ansvarig för de första kontakterna och ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller genom besök, samma dag som vården kontaktas.

I vilken typ av position är axeln som mest instabil och risken för Subluxation luxation tendens som störst?

Luxation i axeln är vanligare i riktning framåt-nedåt och den urledvridningen tenderar ofta att vara återkommande och orsakas av skada på stabiliserande ledband och ligament. Axelluxation bakåt är betydligt ovanligare men förkommer också.

Vad innebär att åberopa vårdgarantin?

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att du ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

I vilken position är axeln mest instabil?

Incidensen är cirka 2 %, män är överrepresenterade och står för 85 % av fallen (1). Axelleden luxerar vanligen framåt (> 90 %) och mer sällan bakåt (cirka 5 %). Axelleden kan också i ovanliga fall luxera nedåt och armen då fastna i ett abducerat och utåtroterat läge, så kallad luxatio erecta.

Vad är en Bankartskada?

En bankartskada är en skada på ledkapselns- och de främre axelledbandens infästning mot ledskålen. Skadan orsakas av att överarmens övre del, som bildar ledhuvudet, förskjuts framåt i förhållande till ledskålen på skulderbladet. Det innebär att axelleden luxerar (går ur led) eller subluxerar (är på väg att gå ur led).

Vad innebär reglering av vårdgarantin?

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att du ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.