:

Vad händer med mina aktier vid en omvänd split?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer med mina aktier vid en omvänd split?
  2. Är en split bra?
  3. När delar Investor ut?
  4. Hur många gånger har Investor gjort en split?
  5. Varför gör man en split?
  6. Vad menas med aktiesplit 4 1?

Vad händer med mina aktier vid en omvänd split?

Det som faktiskt händer är att bolaget delar på de aktier de har. I en så kallad 1:2 split delas aktierna på hälften, priset sjunker med 50 procent och antalet aktier fördubblas. Detta sänker priset på alla aktier men eftersom antalet ökar behåller du som ägare ditt innehav och förlorar inga pengar.

Är en split bra?

Hur påverkas aktier av en split – är det bra eller dåligt? Det har visat sig att statisktisk sett har en aktiesplit en positiv effekt på aktiepriset. Vanligt är att priset dels stiger innan spliten genomförs, dels fortsätter stiga mer än snittet i upp till ett år efter.

När delar Investor ut?

Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,00 kronor med avstämningsdag den och 1,00 kronor med avstämningsdag den 7 november 2022.

Hur många gånger har Investor gjort en split?

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Vid Investors årsstämma den beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier av samma serie.

Varför gör man en split?

Varför gör man en aktiesplit? Den främsta anledningen till att utföra en aktiesplit är att göra aktien mer tillgänglig för investerare. Om priset per aktie är högt, kan det vara svårt för investerare att köpa just den enskilda aktien.

Vad menas med aktiesplit 4 1?

Vid Investors årsstämma den beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp på fyra aktier av samma serie. Styrelsen beslutade att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den .