:

När kan man ge barn laktulos?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kan man ge barn laktulos?
  2. Vill inte vara gravid?
  3. Kan man ge moxalole till barn?
  4. Hur mycket laktulos kan man ge barn?
  5. Är laktulos bra för barn?
  6. Vill ha barn men vill inte vara gravid?
  7. Kan man ta moxalole på kvällen?
  8. Kan man ge movicol till barn?
  9. Vad händer om man tar för mycket laktulos?
  10. Vad gör man om man vill behålla barnet?

När kan man ge barn laktulos?

Till spädbarn som är uppfött på modersmjölkersättning och blir förstoppat rekommenderas att man undviker att använda för mycket pulver och vid behov ger Laktulos (från 1 månads ålder), finns på apotek.

Vill inte vara gravid?

Abort innebär att avbryta en graviditet. Det är alltid du som bestämmer om du vill göra abort eller inte. Behöver du någon att prata med finns jourerna här för dig.

Kan man ge moxalole till barn?

Barn (under 12 år): Rekommenderas inte. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket laktulos kan man ge barn?

under 1 år: 5 ml. 1-6 år: 10-15 ml. 7-14 år: 15 ml. Initialt ges 50 ml Laktulos Meda varannan timma tills patienten fått två avföringar, varefter dosen minskas till den dos som krävs för att ge patienten 2-3 halvfasta avföringar per dag.

Är laktulos bra för barn?

Mjukgörande behandling Vid uttalade eller långvariga besvär bör läkemedelsbehandling övervägas: barn < 6 månader – laktulos.

Vill ha barn men vill inte vara gravid?

Du kan också prata med någon på en ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning. De vet vilken typ av hjälp och stöd du kan få, och är vana att svara på olika frågor om graviditet och abort. Det kan finnas många runt omkring dig som vill vara med och ge goda råd, som till exempel föräldrar, kompisar eller lärare.

Kan man ta moxalole på kvällen?

Hur du tar Movicol. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Detta läkemedel kan intas när som helst med eller utan mat.

Kan man ge movicol till barn?

Lös upp innehållet i 1 dospåse i ett kvarts glas vatten (62,5 ml) och låt barnet dricka lösningen. Dosen av Movicol Junior Plain beror på barnets ålder och på behandlingssvaret. Startdosen för barn i åldern 2 - 6 år är 1 dospåse (= 1 dos) dagligen. Startdosen för barn i åldern 7 - 11 år är 2 dospåsar dagligen.

Vad händer om man tar för mycket laktulos?

Symtom på överdosering kan vara magsmärta och diarré.

Vad gör man om man vill behålla barnet?

Om man känner sig osäker på om man vill behålla barnet eller inte finns det många att vända sig till, till exempel erbjuds man på många abortkliniker ett frivilligt kuratorsamtal och uppföljning. Annars kan man vända sig till en ungdomsmottagning och snacka om valet, oavsett om man är kille eller tjej.