:

Vad är lättläst Specialpedagogiska skolmyndigheten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är lättläst Specialpedagogiska skolmyndigheten?
  2. Vad är Andraspråkselever?
  3. Vad gör Specialpedagogiska skolmyndigheten?
  4. Vad är lättläst svenska?
  5. Vad är SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten och vilken hjälp kan man få där?
  6. Vad gör skolmyndigheten?

Vad är lättläst Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Allra först vill vi presentera några egenskaper som brukar gälla för lättlästa texter. Alla lättlästa texter har naturligtvis inte alla dessa egenskaper men de allra flesta har några av dem. Vi kommer att kommentera alla punkterna nedan i boken.

Vad är Andraspråkselever?

Det går inte att bli lärd ett nytt språk. Den som lär sig det nya språket måste själv vara aktiv och skapande och lärarens roll blir framför allt att iaktta och bedöma var andraspråkseleverna befinner sig i sin andraspråksinlärning och med lyhördhet ge näring och stuktur åt den pågående inlärningen.

Vad gör Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Vad är lättläst svenska?

Lättläst svenska handlar om att välja enklare ord framför svåra, ovanliga ord. Det handlar om att skriva kort, utan att missa viktig information. Lättläst handlar också om vilket typsnitt och vilken storlek man ska välja och om hur bilder och text kan samspela för att öka läsbarheten.

Vad är SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten och vilken hjälp kan man få där?

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

Vad gör skolmyndigheten?

Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Det är huvudmannen för skolan som ansvar för skolans resultat och kvalitet.