:

Hur gör man en mall i InDesign?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en mall i InDesign?
 2. Hur lägger man till sidor i InDesign?
 3. Hur tar man bort uppslag i InDesign?
 4. Hur göra en broschyr?
 5. Kan man köpa InDesign?
 6. Hur ska en broschyr se ut?

Hur gör man en mall i InDesign?

Tillämpa en mallsida på flera sidor Gör något av följande: Markera de sidor på sidpanelen som du vill tillämpa en ny mallsida på. Håll sedan ned Alt (Windows) eller Option (macOS) samtidigt som du klickar på en mall.

Hur lägger man till sidor i InDesign?

Lägga till nya sidor i ett dokument

 1. Om du vill lägga till en sida efter den aktiva sidan eller det aktiva uppslaget, klickar du på knappen Ny sida på sidpanelen eller väljer Layout > Sidor > Lägg till sida. ...
 2. Om du vill lägga till fler sidor i slutet av dokumentet, väljer du Arkiv > Dokumentinställningar.

Hur tar man bort uppslag i InDesign?

Ta bort en sida eller ett uppslag från ett dokument

 1. Dra en eller flera sidikoner eller sidnummer på sidpanelen till ikonen Ta bort.
 2. Markera en eller flera sidikoner på sidpanelen och klicka på ikonen Ta bort.
 3. Markera en eller flera sidikoner på sidpanelen och välj Ta bort sidor eller Ta bort uppslag på sidpanelens meny.

Hur göra en broschyr?

Skapa en broschyr med hjälp av en mall

 1. Gå till Arkiv > Nytt.
 2. Skriv häfte i sökrutan och välj sökikonen.
 3. När du hittar den mall du vill använda markerar du den och väljer Skapa.
 4. Klicka på Arkiv > spara en kopia för att spara häftet.

Kan man köpa InDesign?

Du abonnerar på InDesign för en månadskostnad. Antingen för 240 kr / mån, om du endast vill ha InDesign. Eller via hela Creative Cloud, som är ett tjugotal Adobeprogram och tjänster i ett abonnemangspaket för 599 kr / mån. De flesta väljer det senare, eftersom de vill och behöver använda flera av Adobes program.

Hur ska en broschyr se ut?

Fundera på broschyrens utseende En broschyr kan vara allt från ett par sidor till att närmast likna en liten bok eller pamflett. Oavsett vad är det bra att ha tänkt igenom broschyrens utseende. gruppera informationen i sektioner. Var tydlig när ett innehållsstycke slutar och ett annat börjar.