:

Vad krävs för att få svetsa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få svetsa?
  2. Är det svårt att lära sig att svetsa?
  3. Får man svetsa hemma?
  4. Vem får svetsa?
  5. Måste man ha Svetslicens?
  6. Vilka arbetsuppgifter har en svetsare?

Vad krävs för att få svetsa?

Certifiering av Svetsare - ISO 9606/ISO 14732

  • Steg 1 – Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. ...
  • Steg 2 - En svetskontrollant från Kiwa övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden.

Är det svårt att lära sig att svetsa?

Även om du aldrig ens har haft en svets i din hand så kan du utan större problem foga samma två metallföremål med hjälp av en svetstråd och skapa till exempel en utegrill eller ett bålfat. Det är nämligen inte svårt att svetsa. Du behöver en mig/mag-svets och rätt utrustning.

Får man svetsa hemma?

Svetsa på säkert ställe Om du tänker dig att svetsa hemma i ditt garage, så går det bra. Men se till då att först städa undan sådant som kan vara lättantändligt. Material som inte bör finnas i närheten är till exempel papper, kartonger, tvättsvampar, damm, spån eller annat fluffigt material.

Vem får svetsa?

Prövning av svetsare enligt ISO 9606 Svetsarprövning kan beskrivas som kontinuerlig verifiering av svetsarens handlag för enskilda arbetsmoment inom tillverkarens produktion och som utförs inom tillverkarens kvalitetssystem. Den som är tillsatt att verifiera överensstämmelse med standarden kallas granskare*.

Måste man ha Svetslicens?

Systemet med svetslicenser upphörde i princip med PED:s ikraftträdande 2002 och har idag ersatts med andra krav. Exempelvis certifiering mot EN ISO 3834 samt kvalificering av svetsprocedurer och svetsande personal. Certifiering tar dock ett större grepp om den svetsande verksamheten och dess ledningssystem.

Vilka arbetsuppgifter har en svetsare?

Som svetsare arbetar du med att sammanfoga olika typ av metaller vid tillverkning, reparation eller montering. Det kan handla om allt från automatiserad svetsning i en svetsmaskin till skräddarsydda specialsvetsningar av tryckkärl eller ledningar.