:

Hur skriver man stiftelseurkund?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriver man stiftelseurkund?
  2. Vem kan äga ett aktiebolag?
  3. Hur mycket kostar ett aktiebolag?
  4. Hur sätter man in aktiekapital?
  5. Hur många aktier i ett nystartat aktiebolag?

Hur skriver man stiftelseurkund?

När du anmäler ditt aktiebolag för registrering ska du också skicka in företagets stiftelseurkund....Innehåll i stiftelseurkunden

  1. datum för stiftandet.
  2. hur mycket som ska betalas för varje aktie.
  3. hur många aktier varje stiftare tecknar sig för.

Vem kan äga ett aktiebolag?

Aktieägarna äger aktier i ett aktiebolag Både juridiska personer och fysiska personer kan äga aktier. Aktieägare kan bo och vara medborgare i vilket land som helst. Aktier kan betalas med pengar eller egendom. Bolagsverket har inget register över aktieägare eller aktieinnehav.

Hur mycket kostar ett aktiebolag?

Det krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital för att starta ett aktiebolag. Det är därför det kostar 25 000 kr att starta ett aktiebolag. Denna summa kan betalas genom att sättas in på ett konto hos en bank eller med apportegendom. Apportegendom är egendom som är till nytta för verksamheten, till exempel inventarier.

Hur sätter man in aktiekapital?

Du måste ha minst 25 000 kronor i aktiekapital för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning.

Hur många aktier i ett nystartat aktiebolag?

Normalt blir ett aktiebolag stiftat med 25 000 kr i aktiekapital och med 1000 stycken aktier, vilket innebär att priset per aktie är 25 kr. Dessutom ska en stiftelseurkund innehålla ett förslag till en bolagsordning.