:

Vad menas med sista Kompletteringsdag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med sista Kompletteringsdag?
  2. Hur kompletterar man antagning?
  3. Hur kan man komplettera gymnasiebetyg?
  4. Vad betyder struken på antagning?
  5. Hur funkar Bii?

Vad menas med sista Kompletteringsdag?

Du som inte fått ut alla betyg när du anmälde dig, och därför inte kunde ladda upp dem då, har fram till sista kompletteringsdag på dig att göra det.

Hur kompletterar man antagning?

Du kan också läsa ett basår där du läser in vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basåren finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan. Om du läser en kurs för att bli behörig till en utbildning så hamnar du i en annan urvalsgrupp än om du hade varit behörig direkt. Läs mer under Urval och studieplatser.

Hur kan man komplettera gymnasiebetyg?

Om du vill höja betyget på en eller flera kurser du redan har gått på gymnasiet, kan du göra det via en så kallad prövning. Då läser du på egen hand och tentar sedan av kursen eller kurserna. Om du får ett högre betyg än tidigare på ditt prov räknas det in i ditt jämförelsetal.

Vad betyder struken på antagning?

Vad betyder det att jag är struken? Att vara struken kan bero på olika saker. Om du är antagen till ett högre prioriterat alternativ har du strukits från lägre prioriterade alternativ för att du inte kan antas till fler poäng. Det kan även betyda att du inte uppfyller behörighetskraven.

Hur funkar Bii?

I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde. Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till en eller flera utbildningar, deltar bara i BII. Du kan skriva prövningar på Komvux för att höja dina betyg (komplettera).