:

Hur fungerar pension för egenföretagare?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar pension för egenföretagare?
  2. Hur mycket tjänstepension är avdragsgillt?
  3. Kan du föra över pensionsrätten?
  4. Hur ska du tjäna in till din pension?
  5. Hur mycket kan du tjäna in till allmän pension?
  6. Kan du föra pension till en registrerad partner?

Hur fungerar pension för egenföretagare?

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får.

Hur mycket tjänstepension är avdragsgillt?

Enligt huvudreglen får arbetsgivaren söka avdrag för löpande pensionskostnader som tryggas enligt ovan. Avdraget får dock inte överstiga 35 procent av lönen eller högst 10 prisbasbelopp per år och anställd. Huvudregeln anger den högsta möjliga premie för vilken arbetsgivaren har avdragsrätt.

Kan du föra över pensionsrätten?

Föra över pensionsrätten kan du göra om din partner har en låg eller ingen inkomst alls och riskerar att få en låg pension. Att göra en överföring av premiepensionsrätt kan vara ett sätt att kompensera för att den ena parten får ett inkomstbortfall som påverkar försörjningen senare i livet.

Hur ska du tjäna in till din pension?

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Hur mycket kan du tjäna in till allmän pension?

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 008 kronor (2020). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en lön på 44 892 kronor per månad (2020). Om du kan ta ut den lönen eller det överskottet maximerar du din allmänna pension. Eget sparande till pension

Kan du föra pension till en registrerad partner?

Ordförklaring. Är du gift eller har en registrerad partner kan du välja att föra över din premiepensionsrätt till din maka, make eller registrerade partner. Anledningen kan vara att han eller hon har en lägre inkomst, eller jobbar deltid under en längre period, och därför riskerar att få en lägre pension. Pensionsrätt är de pengar som varje år ...