:

Får banken lämna ut uppgifter till polisen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får banken lämna ut uppgifter till polisen?
  2. Vad kostar att överföra pengar utomlands?
  3. Hur gör man en överföring till andra konton?
  4. Hur gör jag en överföring/betalning?
  5. Har du någon beloppsgräns för överföringar?

Får banken lämna ut uppgifter till polisen?

Kreditinstitut kan behöva lämna ut uppgifter till brottsutredande myndigheter som Polismyndigheten. Det kan exempelvis handla om information om privatpersoners betaltjänster, värdepapper, elektroniska pengar med mera.

Vad kostar att överföra pengar utomlands?

Det kostar inget att överföra pengar i SEK eller EUR inom Sverige och resten av EU. Om du överför pengar utomlands kan du bli tvungen att betala en valutaomvandlingsavgift och din bank kan ta ut en avgift. Att överföra pengar har aldrig varit enklare.

Hur gör man en överföring till andra konton?

Välj ”Betalningar” och ”Betala” för att göra en överföring/betalning till andra konton. Ange kontonummer och välj ”Betalningstyp/bank”. Välj ”Betalningar” och ”Överför” för att göra en överföring mellan egna konton.

Hur gör jag en överföring/betalning?

Hur gör jag en överföring/betalning? Välj ”Betalningar” och ”Inrikesbetalningar & överföringar” för att betala och överföra till andra konton. Välj ”Överföring eget konto” för att göra en överföring mellan egna konton. Välj ”Vardagsärenden”, ”Betala och överföra” och ”Överföring andra konton” för att göra överföringar till andra konton i Nordea.

Har du någon beloppsgräns för överföringar?

Finns det någon beloppsgräns för överföringar? Du kan göra överföringar på sammanlagt 250 000 kronor per dag. Vill du höja beloppsgränsen är du välkommen att ringa Kundservice på 0771-22 44 88. Tänk på att ha din personliga kod eller Mobilt BankID tillgängligt när du ringer oss.